• Archief BDU Media

Bevolking Nijkerk groeit tot 2035 met 8,7 procent

NIJKERK De komende jaren zal de Nederlandse bevolking verder groeien. Naar verwachting wonen er in 2035 zo'n 18,3 miljoen mensen in Nederland. Dat is een toename van zo'n zes procent ten opzichte van 2018. Nijkerk groeit tot datzelfde jaartal met 8,7 procent. Dat blijkt uit een dinsdag (10/9) gepubliceerde prognose van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien, evenals diverse randgemeenten rondom de grote steden. Bijna drie kwart van de nationale groei met 1 miljoen mensen komt volgens de prognose terecht in de grote en middelgrote steden (gemeenten met ten minste 100 duizend inwoners). Dat beeld gaat ook op voor Nijkerk, en voor de rest van Amersfoort en omgeving. Amersfoort zelf groeit waarschijnlijk met tien procent en Bunschoten zelfs met 15,7 procent. Andere omliggende gemeenten van het grote Amersfoort groeien allemaal: Nijkerk 8,7 procent, Leusden 3,1 procent, Eemnes 7,4 procent, Soest 1,3 procent en Baarn 4,8 procent.

(Artikel gaat verder onder de afbeelding).

 

VERGRIJZING Nederland vergrijst verder. Op dit moment is ongeveer 19 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2035 zal dat zijn opgelopen tot een kwart. De grote steden zijn minder vergrijsd dan de kleinere gemeenten, maar ook hier neemt de vergrijzing de komende jaren naar verwachting toe, van 13 naar 20 procent 65-plussers in 2035. Het aantal 65-plussers in Nijkerk groeit van 18,3 naar 24,6 procent in 2035.

ALLEENWONENDEN In 2035 telt Nederland naar verwachting een half miljoen meer alleenwonenden dan nu. Dan zal bijna 20 procent van de bevolking alleen wonen, nu is dat ruim 17 procent. Nijkerk heeft nu 11,2 procent alleenwonenden en dit blijft bijna gelijk in 2035: 12,1 procent.

In kleinere, vergrijzende gemeenten zullen vooral meer ouderen alleen wonen, nadat hun partner is overleden of na een scheiding. Dat geldt ook voor middelgrote gemeenten. In bijvoorbeeld de voormalige groeikern Almere zullen veel mensen die er destijds als jong gezin zijn komen wonen, tegen die tijd alleen wonen. In de vier grote steden is het percentage alleenwonenden al hoog (vooral door de toestroom van studenten en werkende jongeren) en zal het verder stijgen doordat hier de vergrijzing ook sterker wordt.