• 112Heuvelrug.nl

Witwassen en mensenhandel ook in Nijkerk

NIJKERK Nijkerk is niet het Sodom en Gomorra van Nederland, maar doet wat criminaliteit betreft ook niet onder voor vergelijkbare gemeenten en bijvoorbeeld Zeewolde. Dat zegt Jan Heiner, adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Nijkerk.

Wijnand Kooijmans

Het blijkt dat het informatie- en expertisecentrum Oost-Nederland vier vormen van ondermijning signaleert die veelvuldig voorkomen in de gemeente Nijkerk. Het gaat dan onder meer om het witwassen van crimineel geld. Reden dit aan te nemen is onder meer het grote aantal sportscholen en garagebedrijven dat binnen deze gemeente actief is. Ook zorg- en uitkeringsfraude speelt een rol alsmede hennep- en drugshandel en mensenhandel.

Bij dit laatste moet niet direct worden gedacht aan het daadwerkelijk verhandelen van mensen. Maar aan het wonen van te veel mensen in panden, hoge huren en uitbuiting van mensen. Naast controle kan het opleggen van bestuursdwang bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen om criminaliteit tegen te gaan. Professor Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangegeven dat bestuursrecht gemakkelijker werkt dan strafrecht. Vooral omdat strafrecht niet functioneert en hiervoor een enorme bewijslast nodig is.

Raadsleden van de gemeente Nijkerk werden geïnformeerd over het thema openbare orde en veiligheid. Mede omdat op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw veiligheidsplan. Dat wijkt af van het huidige plan. Daarin is de gemeente Nijkerk als uitgangspunt genomen en was alleen een paragraaf met belangrijke zaken binnen de regio opgenomen. Nu wordt het plan regionaal aangekleed en alleen een paragraaf opgenomen met specifieke Nijkerkse zaken.

THEMA'S Naast de high impact crimes (zaken met grote gevolgen voor het veiligheidsgevoel) wordt ook aan lokale thema's extra aandacht besteed. Voor Nijkerk zijn dat de overlast in wijk- en buurten en ondermijning. Recent is nog sprake geweest van een groep jongeren die overlast veroorzaakten op het Molenplein. In samenspraak met de jongeren is een oplossing gezocht.

Ondermijning is vaak moeilijk op te sporen en vraagt vaak lang onderzoek. Soms kan het ook zijn dat bij het aantreffen van een kleine hennepkwekerij niet direct wordt ingegrepen om een vinger achter de achterliggende grotere organisatie te krijgen. De overheid heeft veelal een achterstand waarnaast ook veel bewijs nodig is. Mensen die zich met ondermijnende criminaliteit bezig houden blijven graag uit het zicht.

AANWIJZING Een aanwijzing kan zijn een te dure auto voor de deur maar veel moeilijker is het wanneer criminelen geld witwassen door sponsoring van bijvoorbeeld sportverenigingen. Nijkerk probeert grip te krijgen op ondermijning door onder meer bij aanvragen voor de vestiging van horeca de oorsprong van de geldstroom van de aanvrager boven water te krijgen. Maar ook bij verkopen van bedrijventerreinen wordt hier onderzoek naar gedaan. Ook wordt kritisch gekeken naar vergunningaanvragen.