Winkels mogen op zondag 8 november open

NIJKERK Op zondag 8 november kunnen winkeliers in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken hun winkels openen. De gemeenteraad stemde donderdagavond met initiatiefvoorstel van de coalitiepartijen VVD, PRO21 en DLP om dit mogelijk te maken. CU-SGP en CDA stemden tegen.

Henk Brinkman

In een tamelijk kort debat werden de laatste argumenten gewisseld, maar op voorhand waren de kaarten al geschud. Hilbrand Rozema (CU-SGP) vroeg aandacht voor de sociale gevolgen van dit besluit met name voor werknemers in de winkelbranche, voor wie de keuzevrijheid behoorlijk wordt beperkt. Ook betwijfelde hij of de binnenstad van Nijkerk hierdoor aantrekkelijker wordt. Hij diende een motie in, gesteund door het CDA, om voor de zomer van 2017 een evaluatie te houden over de gevolgen van dit nieuwe beleid, waarin alle betrokken groepen aan het woord komen. Niels Staal (VVD) vreesde dat Rozema de hele discussie over de koopzondag dan weer breed aan de orde wilde stellen en vroeg zich af wat de toegevoegde waarde daarvan zou zijn. ,,Er zijn genoeg middelen voor burgers en raadsleden om problemen aan de orde te stellen. Maar als het op rolletjes loopt, hebben wij geen behoefte aan een evaluatie." Antoinette de Bruin (PRO21) en Aart Klompenhouwer (DLP) sloten zich daarbij aan. Joop van Ruler (CDA) hekelde de wijze waarop volgens hem de coalitiepartijen dit voorstel er door hebben gedrukt. Volgens Van Ruler kan deze coalitie beter zeggen dat zij alleen in gesprek gaan met de samenleving als het in hun straatje past. Van Ruler had liever gezien dat de kwestie van de koopzondag was meegegeven aan de werkgroepen die zich bezighouden met verbetervoorstellen voor de Nijkerkse binnenstad en woensdag 4 november hun plannen zullen presenteren.

Antoinette de Bruin (PRO21) wees erop dat met dit voorstel de keuzevrijheid van ondernemers en consumenten wordt vergroot. Hilbrand Rozema (CU-SGP) verbaasde zich er nogmaals over dat PRO21 zo duidelijk voor ondernemers koos ('Slechts een kleine minderheid') en de keuzevrijheid van werknemers niet in haar beschouwing betrok. ,,Hun keuzevrijheid wordt behoorlijk beperkt." Maar volgens De Bruin gaat de gemeenteraad daar niet over. Rozema vond dat wel erg makkelijk. ,,De wetgever heeft de keus aan gemeenteraden gelaten. Die maakt nu deze keus."

Aart Klompenhouwer (DLP) meende dat Rozema zich zorgen maakte over een beperkte groep. ,,In allerlei sectoren wordt al op zondag gewerkt. In de zorg, de horeca en volcontinu bedrijven. Daar hebben wij niets over te zeggen. Dat weegt voor ons niet zwaar genoeg." Ook aan een brede evaluatie had Klompenhouwer geen behoefte. ,,Dat zou ook een onduidelijk signaal zijn aan ondernemers, die overwegen zich hier te vestigen."

Het besluit van de gemeenteraad moet nu komende woensdag worden gepubliceerd, waarna de winkeliers op zondag 8 november voor het eerst hun deuren mogen openen.