• Harry Koelewijn

Winkeliers willen uitstel nieuw verkeersplan

NIJKERK De gemeenteraad beslist eind maart over een nieuw verkeersplan voor de binnenstad van Nijkerk. Het plan komt erop neer dat bovengronds parkeren in het centrum verdwijnt en wordt vervangen door betaald parkeren in parkeergarages aan de rand van het centrum. 140 ondernemers hebben op donderdag 9 maart een petitie aan de gemeenteraad aangeboden.

De behoefte van de bezoeker moet volgens hen voorop komen te staan. Daarbij past dat de bestaande parkeerplaatsen blijven. En dat parkeren voor klanten en andere bezoekers gratis wordt. De gemeenteraad zou daar onderzoek naar moeten doen.

De discussie over de afschaffing van betaald parkeren in de binnenstad van Nijkerk woedt al geruime tijd. In het voorgestelde verkeersplan moet volgens hen aandacht worden besteed aan de behoeften van de consument. Voor de winkeliers is het van het grootste belang dat de bestaande parkeerplaatsen in het centrum aanwezig blijven en betaald parkeren voor bezoekers wordt afgeschaft om de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Het mogelijke nieuwe verkeersplan zorgt volgens de ondernemers niet voor een snelle en gemakkelijke winkelervaring. Terwijl het anno 2017 juist belangrijk is te zorgen voor een lage drempel voor de consument. Bezoekers die met hun auto de winkels in de binnenstad bezoeken moeten volgens hen niet bestraft, maar juist beloond worden. Het draait om de vraag: hoe gastvrij wil Nijkerk zijn? Het uitsluitend gebruiken van parkeergarages hoort bovendien thuis in grotere steden en niet in een kleiner centrum zoals Nijkerk.

In een brief aan de gemeenteraad voeren de winkeliers aan dat uit onderzoek blijkt dat het afschaffen van betaald parkeren positieve effecten op een binnenstad heeft. Daarbij benadrukken zij dat Nijkerk moet concurreren met winkelcentra zonder betaald parkeren (zoals Putten, Leusden, Amersfoort-Vathorst, Bunschoten-Spakenburg en Voorthuizen). Met de nieuwe plannen staat de concurrentiepositie van Nijkerk op het spel. De concurrentiepositie wordt zeker verbeterd als het betaald parkeren wordt afgeschaft en bovengronds parkeren blijft bestaan. De winkeliers vragen zich dan ook af of het Platform wel heeft nagedacht over de effecten van het nieuweverkeersplan op de consument.

Voor de 140 ondernemers is het van belang dat de bezoeker centraal komt te staan in het verkeersplan en zich welkom blijft voelen in Nijkerk. In een reactie heeft de gemeente aangegeven open te staan voor verder onderzoek. Het college van burgemeester en wethouders is echter niet van plan om een beslissing van de gemeenteraad over de "Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk" en het daarbij behorende verkeersplan te laten uitstellen, terwijl het de winkeliers daar om gaat. Zij willen namelijk dat er pas een beslissing over verkeer wordt genomen als er voldoende onderzoek is gedaan.

De gemeenteraad zal het nieuwe verkeersplan op donderdag 30 maart in zijn vergadering behandelen.