• Lex van Lieshout

Wijk Doornsteeg krijgt groen gas

NIJKERK Toekomstige bewoners van de wijk Doornsteeg in Nijkerk krijgen mogelijk groengas geleverd. Onderzoek tot nu toe heeft uitgewezen dat voor de levering van biogas nauwelijks subsidie verkrijgbaar is maar dat hier bovendien veiligheidsrisico's aan zijn verbonden.

Wijnand Kooijmans

Het Waterschap Vallei en Veluwe is bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van het opwekken van biogas. Dit wordt opgewerkt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nijkerk. De definitieve resultaten worden begin 2017 verwacht. Onder meer is voor de realisering slib van omliggende bedrijven nodig.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek is inmiddels al wel gebleken dat voor het opwekken van biogas geen tot nauwelijks subsidiegelden beschikbaar is. Daarnaast geldt dat Biogas een samenstelling heeft de relatief agressief is ten opzichte van regulair aardgas. Onder meer door het gehalte waterstofsulfide dat leverings- en veiligheidsrisico's met zich meebrengt.

Om deze reden is door het Waterschap besloten Biogas dat in de zuivering wordt opgewekt om te werken tot Groengas. Daarvoor zijn wel subsidiegelden beschikbaar. Deze zijn nodig om de levering financieel sluitend te krijgen.

VOORDEEL Voordeel is dat aan de levering van Groengas in de woningen geen aanpassingen nodig zijn. In de woningen kan een normale cv-ketel worden geplaatst en er gewoon op Groengas kan worden gekookt. Zodra de haalbaarheid van een biovergistingsinstallatie is gaat de gemeente Nijkerk op zoek naar een energieleverancier welke het Groengas wil afnemen van het Waterschap en wil leveren aan de woonwijk.

TWEEDE FASE Voor de tweede fase van de wijk Doornsteeg wordt de 'Nieuwe Sanitatie' geïntroduceerd. Dat zorgt ervoor dat via vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers (in de gootsteen van de keuken) rioolslib geconcentreerd kan worden aangeleverd bij de biovergister. Dit slib kan dan worden vergist en de vrijkomende energie kan in de vorm van Groengas worden terug geleverd aan de Doornsteen.

De gemeente gaat de bewoners via een actieplan ondersteunen bij het verder verduurzamen van hun woning. Onder meer worden hiervoor energie-coaches ingezet die bewoners moeten adviseren over verdere maatregelen aan hun woning. Daarnaast wordt een informatiemarkt gehouden en wordt een wijkplatform ingericht. Dat moet leiden tot een Duurzaam Doornsteeg.