Wethouder Marly Klein: 'Tarief huishoudelijke hulp zorgvuldig vastgesteld'

NIJKERK Zorgaanbieder TSN heeft vandaag bekend gemaakt een kort geding tegen de gemeente aan te spannen over het tarief voor de huishoudelijk hulp. De gemeente Nijkerk herkent zich naar eigen zeggen niet in het beeld dat TSN schetst in hun persverklaring hierover. Wethouder Marly Klein: ,,Er zijn grote veranderingen in de zorg, waaronder de huishoudelijke hulp. Voor ons als gemeente staat steeds voorop dat we de overgang zo zorgvuldig mogelijk voor onze inwoners en voor de aanbieders en hun medewerkers willen regelen. Onder andere over de huishoudelijk hulp toelage van het rijk hebben we als gemeente transparant overleg met de aanbieders gehad. Daaruit is een reëel tarief gekomen dat voor alle aanbieders gelijk is. Andere aanbieders zijn hiermee akkoord gegaan. TSN heeft aangegeven het overleg met ons niet te willen voortzetten, dat vinden we als gemeente erg jammer."

Per 1 januari 2015 vergoedt de gemeente Nijkerk het reguliere schoonmaakwerk (huishoudelijke hulp 1) niet meer voor nieuwe aanvragen. ,,De gemeente heeft voor deze algemene voorziening wel afspraken gemaakt met organisaties die huishoudelijke hulp in Nijkerk leveren, zodat inwoners dit bij hun huidige of een andere organisatie kunnen regelen. Tevens heeft de gemeente bij het Rijk de toelage huishoudelijke hulp aangevraagd en ontvangen. ,,De aanvraag en vervolgens ook de invulling daarvan is gedaan in goed overleg met alle aanbieders, waaronder TSN. Uitgangspunt is dat aan inwoners 10 euro per uur bijdrage wordt gevraagd. Het overige deel van het uurtarief wordt uit de rijkstoelage aan de zorgaanbieder betaald. Hiermee worden zowel de continuïteit van de huishoudelijke hulp voor de inwoners als het behoud van werkgelegenheid bij de zorgaanbieders gewaarborgd. De gemeente ontvangt een toelage in 2015 en 2016 en zet deze volledig in. Met de aanbieders is afgesproken om elk half jaar te evalueren", schrijft de gemeente in een persbericht.

De hulp die inwoners momenteel van TSN ontvangen (huishoudelijke hulp vanuit de Wmo, ondersteuning van een mantelzorger (respijtzorg) of huishoudelijke hulp 2) valt volgens de gemeente niet onder het contract waar het kort geding over gaat.