• Wijnand Kooijmans

Wethouder: 'Goed gehandeld rond uitbreiding supermarkt'

NIJKERK Wethouder Wim Oosterwijk blijft bij zijn mening dat het college van burgemeester en wethouders terecht heeft gehandeld met het goedkeuren van het oorspronkelijke plan voor uitbreiding van de AH aan de Frieswijkstraat in Nijkerk.

Wijnand Kooijmans

De toestemming leidde tot protest van de supermarkten Jumbo en Boni. Hierop besloot eigenaar Gerard van den Tweel zijn plannen in te trekken en te komen met een nieuw plan. Dat is, zo zegt Oosterwijk, overigens nog niet binnen bij de gemeente Nijkerk. De wethouder: ,,Ik heb de overtuiging dat de planologische ruimte er is om met de oorspronkelijk gevraagde uitbreiding in te stemmen. Mede omdat het assortiment niet toeneemt."

INVLOED Wethouder Oosterwijk zegt dat niet valt te ontkennen dat een uitbreiding van de AH invloed heeft op de binnenstad van Nijkerk. Maar volgens hem is dat effect maar minimaal en levert het zeker geen gevaar op voor de binnenstad. Dat maakt, zo zegt hij, dat de gemeente ,,de uitbreidingsplannen juridisch moet accepteren." Toestemming die volgens hem ook past binnen het beleid, zoals dat door de gemeente Nijkerk wordt gevoerd.

Het is, zo vindt hij, ook moeilijk aan te geven hoe om te gaan met de bescherming van de binnenstad. Dan zou in principe nee moeten worden gezegd tegen alle plannen buiten de binnenstad. De praktijk is in dit opzicht weerbarstiger. Hij wijst daarbij op de Spar welke is gevestigd in het benzinestation op de Arkerpoort.

STRIJD Binnen het gehele verhaal moet, zo vindt Oosterwijk, ook meespelen dat supermarkten te maken hebben met online-concurrentie. Voor veel ondernemers is het de vraag hoe het hoofd boven water te houden. Bij die strijd heb je, naar de overtuiging van de wethouder, niet alleen maar met de belangen van de binnenstad te maken. Stilstand betekent veelal achteruitgang.

Bij de oorspronkelijke uitbreidingsplannen heeft het college bedongen dat geen eten in de supermarkt mag worden genuttigd. Wethouder Oosterwijk wijst wel op de noodzaak voor supermarkten vers eilanden in te richten omdat daaraan behoefte bestaat. En alleen die vragen al veel ruimte.