• Na eerst raadslid te zijn geweest heeft Broekman nu gekozen voor het wethouderschap.

    Gemeente Nijkerk

Wethouder Broekman: 'Voordeel om inwoner te zijn'

NIJKERK Werken in de eigen gemeente ziet Mariëlle Broekman als een pluspunt in haar nieuwe rol als wethouder. ,,Je bent ingevoerd in je eigen gemeente, dat geeft je inzicht. Wat je doet, raakt je zelf, je familie, je vrienden en buren. Je kunt alles ook bekijken vanuit het perspectief als inwoner. Dat geeft een goede basis voor het wethouderschap."

Wijnand Kooijmans

Broekman was al heel jong actief in de politiek. Binnen de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, hield ze zich bezig met maatschappelijke vraagstukken. Later volgde een periode als raadslid in de gemeente Nijkerk, waar ze zich bezighield met welzijn en veiligheid. Onder meer ging ze met de politie op pad.

VEELZIJDIG ,,Ik heb het werk als raadslid mooi gevonden. Veelzijdig en maatschappelijk relevant. Je kon voor je eigen gemeente goede besluiten nemen. Als wethouder voel ik mij ook op mijn plek. Er zijn veel raakvlakken met alles wat je al kent. Maar toch is het werk als wethouder anders. Je kunt nog meer het verschil maken voor mensen. Het is veelzijdiger en gaat dieper in op zaken. Besluiten hebben invloed op mensen en hun leefomgeving."

Volgens Broekman zit er veel kracht in de samenleving binnen de gemeente Nijkerk. ,,Mensen zijn betrokken, hebben veel energie. Leven mee, zijn bereid mee te werken en daar tijd in te steken." Als wethouder wil Mariëlle de dialoog en de samenwerking blijven zoeken met de samenleving. Bij besluiten alle belangen meewegen. Proberen mensen en besluiten met elkaar samen te brengen. ,,De één kan goed voor zichzelf opkomen, de ander niet. Maar je moet ook aan hun belangen denken. Je afvragen of een besluit relevant is voor de mensen die in de gemeente Nijkerk wonen."

MOEDER Mariëlle Broekman is getrouwd en moeder van twee kinderen van zestien en achttien jaar. De kinderen waren na haar raadsperiode mede aanleiding een stapje terug te doen. Al sloot ze toen een terugkeer in de politiek niet uit.

Inmiddels is ze al bij een aantal bedrijven op bezoek geweest in haar rol als wethouder. Ze is onder de indruk van het ondernemerschap dat binnen de gemeente Nijkerk aanwezig is. Maar ook van de trots waarmee ondernemers en werknemers de producten laten zien welke ze maken. "Ik zie ook ontwikkelingskansen voor jonge mensen en dat is van belang om onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden."

WAARDERING Veel waardering heeft ze in de korte tijd als wethouder ook gekregen voor de ambtelijke organisatie. Er wordt ontzettend hard gewerkt in het stadhuis. Er zit veel kennis en kunde bij de mensen en dat is ook hard nodig met alle taken welke bij de gemeente liggen.

Inwoners mogen inzet, energie en goede afwegingen verwachten van de wethouder die vanuit de VVD komt. ,,Ik kan niet iedereen zijn of haar zin geven. Maar ben bereid uit te leggen waarom we een besluit nemen. Ik wil mensen laten ervaren dat de drempel om in gesprek te gaan laag is. Dat ze de wethouder Broekman zien, maar ook de mens."