• import

Werkgroep wil meer groen in het centrum van Nijkerk

NIJKERK Meer groen in het centrum van Nijkerk. Dat geluid valt regelmatig te horen als het gaat om het herinrichtingsplan voor meerdere straten. Mirjam van Midden, voorzitter van de werkgroep openbare ruimte en inrichting platform binnenstad heeft het plan overhandigd aan wethouder Wim Oosterwijk.

Wijnand Kooijmans

In dat kader past ook de revitalisering van het kleine parkje Voerstlaantje in het hart van Nijkerk. Gepleit wordt voor het toepassen van nieuwe weelderige bloeiende beplanting. Het parkje moet, zo vindt de werkgroep, weer een intiem en klassiek karakter krijgen. En daarmee een kijkobject voor het publiek.

RECLAME Het is niet alleen groen waarvoor wordt gepleit. Zo wil men ook dat er een gezamenlijk beleid komt voor reclame uitstal voor de winkels. Naast een aantal goede voorbeelden van winkelreclame wordt op andere plekken te veel verrommeling, kleur en uitstal van reclame gezien. Bepleit wordt dat winkeliers samen bepalen welke sfeer de binnenstad moet uitstralen.

Langs de beek zijn veel randen van natuursteen in slechte staat. Voorgesteld wordt deze te vervangen. Als andere oplossing wordt gezien dat de historische elementen worden gerestaureerd.

Bestaand hekwerk moet in de avonduren worden verlicht. De klassieke armaturen zoals deze zijn te vinden in de Oosterstraat moeten ook in het centrum worden toegepast. In de Catharinastraat moet met de bewoners worden gezocht naar ruimte voor geveltuinen.

WHEEMPLEIN Op het Wheemplein moet het podium worden verwijderd in de visie van de werkgroep. Hier moet een groene plek worden om te verblijven. De blokhaag van bomen moet hier worden behouden en er dient een nieuwe brug over verbinding richting de parkeerplaats komen. Waar mogelijk moet groen worden toegepast in de plaats van hekwerk. Het Wheemplein wordt gezien als een belangrijk schakelpunt in het centrum.

In de Frieswijkstraat ontnemen de muurtjes het zicht op het water, zo stelt de werkgroep vast. Voorgesteld wordt de zichtbaarheid van de Kwade Beek te vergroten. Van het Verlaat moet een verblijfsplek worden gemaakt. De brug moet hier worden verkort. Op blinde muren moeten historische foto's komen.

REACTIES Tijdens enkele bijeenkomsten zijn de nodige reacties gegeven op de plannen. Hierbij is onder meer gepleit voor bloembakken, bomen of iets dergelijks om fietsers en brommers te weren over de Brede Beek. Volgens de werkgroep valt de beek in het voetgangersgebied en is het verboden om te fietsen en brommen. Primair moet hier, zo wordt aangegeven, handhavend tegen worden opgetreden. De Brede Beek wordt wel heringericht. De huidige bomen worden ingepast.

Gepleit is ook voor een bewaakte fietsenstalling in samenwerking met Vreugenhil of de Rabobank. De werkgroep stelt dat dit niet afdwingbaar is. In het centrum zijn, in hun visie, voldoende mogelijkheden om fietsen vrij te kunnen parkeren. In het centrum wordt wel een impuls gegeven aan het parkeren van fietsen.