Wensen regio 'maximaal vervuld' bij aanbesteding Knooppunt Hoevelaken

HOEVELAKEN Rijkswaterstaat heeft project Knooppunt Hoevelaken gegund aan Combinatie A1|28. De Combinatie A1|28 bestaat uit ondernemingen BAM en Van Oord, met consultancy- en ontwerpbureau ARCADIS als samenwerkingspartner. Met deze gunning wordt volgens Rijkswaterstaat een betere doorstroming van het verkeer rondom knooppunt Hoevelaken en aangrenzende wegen, gerealiseerd. Ook verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid door de goede inpassing in het landschap. Naast het eisenpakket worden de wensen, die zijn geformuleerd door alle overheden, bewoners en belangengroepen, maximaal vervuld, waaronder een volledige aansluiting van Hoevelaken en een geluidsscherm bij Nijkerk. Ook worden er extra parkeerplaatsen langs de snelwegen bij het knooppunt gerealiseerd .

Deze wensen zijn door een unieke samenwerking tussen Rijk en regio tot stand gekomen. Daarbij heeft de regio ook financieel bijgedragen. Deze zomer maakt Combinatie A1|28 het aanbestedingsontwerp openbaar en worden de omwonenden geïnformeerd, meldt Rijkswaterstaat in een persbericht.

Rijkswaterstaat heeft bij de aanbesteding gekozen voor een bijzondere contractvorm (Plan, Design & Construct) waarbij Combinatie A1|28 zowel de planuitwerking als de realisatie van het knooppunt voor haar rekening neemt. De gecombineerde ervaring en expertise met de planuitwerking, het ontwerp en de uitvoering is op deze manier al meegenomen in de aanbieding. ,,BAM, Van Oord en ARCADIS zijn er in geslaagd om voor het beschikbare budget zoveel mogelijk wensen uit te voeren, de hinder tijdens de werkzaamheden te minimaliseren en goed te scoren op duurzaamheid. Ook is er een goed proces voorgesteld voor de integrale aanpak van planuitwerking en realisatie. De creativiteit van de combinatie is door deze contractvorm maximaal benut", aldus Rijkswaterstaat.

Belangrijke ingevulde Rijkswensen zijn extra parkeercapaciteit voor vrachtverkeer, extra parkeercapaciteit voor personenauto's, rechtstreekse verbinding in knooppunt Hoevelaken en meer vluchtstroken. De regionale wensen betreffen onder andere het herstel van een volledige aansluiting Hoevelaken, verbeteringen op het onderliggend wegennet en de invulling van de volledige geluidwens van Nijkerk. Hiermee voldoet de Combinatie A1|28 aan de eis om evenredig veel wensen van de regio ten opzichte van de Rijkswensen in te vullen.

Voor knooppunt Hoevelaken staan dagelijks files. Rijkswaterstaat geeft daarom in samenwerking met de regio de opdracht om dit knooppunt te verbeteren. De A1 tussen Bunschoten en Barneveld, en de A28 tussen Nijkerk en Leusden worden verbreed. Ook het knooppunt zelf wordt aangepast.

In project knooppunt Hoevelaken werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Utrecht en Gelderland, de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Leusden, Bunschoten, Barneveld en het Waterschap Vallei en Veluwe samen met Rijkswaterstaat.

Eind 2017 worden het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en de Milieu Effect Rapportage (MER) verwacht. In 2018 het definitieve Tracébesluit (TB). De daadwerkelijke werkzaamheden starten als dit TB er ligt. Dan is er ook meer bekend over de exacte planning van de werkzaamheden. Naar verwachting is het project tussen 2022 - 2024 gereed.

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite www.rws.nl/knooppunthoevelaken

De wensen die gerealiseerd worden zijn onder meer:

Verbreden viaduct Oude Zevenhuizerstraat

Realiseren van een verbindingsweg (met 2 rijstroken) in knooppunt Hoevelaken (verbinding Utrecht-Amsterdam)

Verbeteren Reiniertunnel

Realiseren van aanvullende parkeercapaciteit voor vrachtauto's (25 extra plaatsen) op de nieuwe verzorgingsplaats de "Nieuwe Middelaar".

Verbinding Dantzigweg - Terminalweg

Realiseren van aanvullende parkeer­capaciteit voor 90 personenauto's op de verzorgingsplaats Neerduist.

Aansluiting A1-Hoevelaken van en naar Utrecht

Realiseren van aanvullende parkeer­capaciteit voor 20 personenauto's op de verzorgingsplaats Palmpol.

Aansluiting A1-Hoevelaken van en naar Zwolle

Realiseren van aanvullende parkeer­capaciteit voor 40 personenauto's op de verzorgingsplaats "Nieuwe Middelaar".

Fietstunnel Oude Lageweg

Vluchtstroken langs alle rijbanen van de A28 op het centrale viaduct in knooppunt Hoevelaken

Fietstunnels aansluiting A28 - Hogeweg

Vluchtstroken langs alle rijbanen van de A1 onder het centrale viaduct in knooppunt Hoevelaken

Fietstunnels aansluiting A1 Westerdorpsstraat - Amersfoortsestraat

Bredere vluchtstrook toepassen op de volgende trajectdelen:

· A28 noord: oostbaan, inclusief voorliggende wegvakken in knooppunt Hoevelaken;

· A1 oost: zuidbaan, inclusief voorliggende wegvakken in knooppunt Hoevelaken.

· A28 zuid: westbaan, inclusief voorliggende wegvakken in knooppunt Hoevelaken;

· A1 west: noordbaan, inclusief voorliggende wegvakken in knooppunt Hoevelaken.

· A28 zuid: oostbaan;

· A1 west: zuidbaan.

· A28 noord: westbaan;

· A1 oost: noordbaan.

Fietstunnel Barneveldsebeek

Extra route-informatiepanelen in berm

Verbeteren doorvaarthoogte Valleikanaal

Extra route-informatiepanelen aan portaal

Heiligenbergerbeek: voetgangerstunnel

Veiligheidsscherm kunstwerk de Brand (Heideweg)

Fietsonderdoorgang Dorrestein (aanpassen kolommen)

(Lokaal) toepassen van bergingszone / vluchtruimte.

Buurtweg Nimmerdor (25m eco/recreaduct)

Bestaande verzorgingsplaats(en) opwaarderen.

Verbreden viaduct Watergoorweg

Incident Management camera's op diverse trajecten:

a) A28 zuid, b) A28 noord, c) A1 west, d) A1 oost

Geluid Gelderland/Nijkerk (resterend)

A28 kunstwerk Arkervaart extra verbreden