• Roos Koole

'Welzorg verbetert dienstverlening'

NIJKERK De dienstverlening door Welzorg is verbeterd, maar wordt nauwlettend door de gemeente Nijkerk in de gaten gehouden. Onder meer is extra personeel aangetrokken waardoor cliënten bij problemen binnen een dag worden geholpen.

Wijnand Kooijmans

Dit antwoord het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van het VVD-raadslid Kees van den Heuvel. Zijn partij werd geconfronteerd met grove nalatigheden en klachten over de serviceverlening van Welzorg, de organisatie welke als enige verantwoordelijk is voor het aanleveren en onderhouden van hulpmiddelen voor gehandicapten. Als voorbeeld noemde Van den Heuvel een vrouw die al anderhalf jaar wacht op een geschikte rolstoel maar ook nog eens werd uitgescholden door medewerkers van Welzorg.

Het college zegt de zorgen te delen maar, voor de vragen werden gesteld, ook a te werken aan oplossingen. ,,Juist de mensen die afhankelijk zijn van een hulpmiddel moeten snel en adequaat worden geholpen", zo is het standpunt. Erkend wordt dat de ondersteuning door Welzorg van onvoldoende niveau is geweest en dat dit door het bedrijf ook is erkend.

Door het aannemen van dertig nieuwe medewerkers is de bereikbaarheid van Welzorg fors verbeterd. De bereikbaarheid in de laatst gemeten week was 82 procent en bij de serviceplanning 96 procent. Twee weken daarvoor waren deze cijfers nog respectievelijk veertig en vijftig procent. Inmiddels werkt het bedrijf ook weer met een dagplanning waardoor bij een noodgeval dezelfde dag hulp kan worden verleend. Dit is een periode niet het geval geweest en dat heeft geleid tot veel klachten.

Het inplannen is vanuit de locatie Raamsdonkveer (waar forse achterstanden waren ontstaan) verplaatst naar de locatie in Zeist. Hierdoor verloopt het plannen beter, zo is het college van Nijkerk aan de weet gekomen. Aanvullend hierop wordt door Welzorg een betere regie gevoerd over de opdrachten en de uitvoering hiervan. Tevens is een zogenaamde 'vluchtstrookroute' bedacht. Vanuit de locatie in Zeist worden over knellende dossiers redelijk vlot besluiten genomen en actie ondernomen.

Tevens wordt door medewerkers van Welzorg overwerk verricht zodat achterstanden in e-mails en leveropdrachten kunnen worden ingelopen. De resultaten hiervan moeten vooral de komende weken zichtbaar worden. Het college zegt dat niet kan worden voldaan aan de suggestie een oproep te doen op andere aanbieders van hulpmiddelen binnen de regio Nijkerk om zo tot meer concurrentie te komen. Tot eind 2017 is Nijkerk contractueel gebonden aan Welzorg. Ook moet nog blijken, zo zegt het college, of de overstap naar een andere aanbieder verbeteringen met zich meebrengt. Door het college is tevens gevraagd om een nette behandeling van cliënten. Erkend wordt dat de normen in de omgang met cliënten zijn overschreden.

Door de gemeente wordt de dienstverlening nauwlettend in de gaten gehouden. De komende maanden start tevens de aanbestedingsprocedure voor 2018 en verdere jaren. Daarbij is de kwaliteit van de dienstverlening ook een onderdeel.