• Archief BDUmedia

Wekelijks inzamelen GFT in zomermaanden gehandhaafd

NIJKERK Het wekelijks inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval binnen de gemeente Nijkerk blijft beperkt tot de maanden juni, juli en augustus.

Wijnand Kooijmans

Bij de gemeente zijn verzoeken binnen gekomen deze termijn op te rekken met een deel van de maanden mei en september. Met als argument dat ook in mei en september er warme dagen zijn waarbij stankoverlast kan ontstaan. In een brief aan de gemeenteraad laat het college van burgemeester en wethouders weten, vast te houden aan de drie maanden. Eén van de redenen is dat het overgrote deel van de warme dagen in deze drie maanden valt. Daarnaast speelt mee dat verlenging van deze periode direct financiële consequenties voor de afvalstoffenheffing. Het college gaat wel kijken of de drie maanden volstaan. Indien de praktijk hiertoe aanleiding geeft, wordt het besluit de wekelijkse inzameling van gft tot drie maanden te beperken heroverwogen.

De gemeente start 1 januari met een gewijzigde inzameling van het huishoudelijk afval. Onder meer wordt huis-aan-huis plastic en drankkartons ingezameld door middel van minicontainers. Inzameling van alle soorten afval vindt eenmaal in de drie weken plaats, uitgezonderd de drie maanden van het wekelijks inzamelen van gft-afval.

Inmiddels hebben bijna zevenduizend inwoners een container aangevraagd voor plastic en drankkartons. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de vijfduizend waar het college vooraf van was uitgegaan. Bewoners hebben daarnaast meerdere malen verzocht ook blik in de container of zak te mogen inzamelen. Daaraan wordt gehoor gegeven door het college.

De maatregel heeft, zo geeft het college aan, een aantal positieve effecten. Bewoners bieden daardoor minder restafval aan. De kosten van het verbranden worden lager waardoor de maatregelen naar verwachting geen extra kosten gaan meebrengen. Daarnaast heeft het een positief effect op het uiteindelijke recycle percentage van huishoudelijk afval.

Het college heeft in eerste instantie afgezien van het inzamelen van blik uit vrees dat dit tot vervuiling zou leiden. Onder meer omdat blikken vol worden gestopt met afval hetgeen scheiden moeilijk maakt. Door gerichte en actieve communicatie met bewoners wil het college deze mate van vervuiling zo veel mogelijk tegengaan.