• Wijnand Kooijmans

'We willen vooruit met Nijkerk'

NIJKERK ,,Als raadslid ben je publiek bezit. Ik kan niet door Nijkerk lopen of sta wel met iemand te praten. Maar ik heb hierdoor ook ontzettend veel mensen leren kennen en heb in concrete gevallen voor mensen wat kunnen betekenen door ze naar de juiste instantie te verwijzen. Dat maakt dat ik nog graag een periode als raadslid door ga."

Wijnand Kooijmans

 

Niels Staal (VVD) werd in de aflopende raadsperiode in het diepe gegooid. ,,Ik had een inwerkperiode van vijf minuten." Toch zijn de afgelopen vier jaar hem goed bevallen. ,,Toen ik eraan begon was het doel beweging in de partij te krijgen. In het verleden waren we te vaak tegen. Dat is ons gelukt, we zijn best succesvol geweest. Aan het begin moest er veel worden bezuinigd en dat maakte dat het moeilijk was keuzes te maken. Nu staat Nijkerk er financieel sterk voor en kunnen we hierdoor goede dingen doen."

 

INWONERS Eén van de zaken die in beweging is gekomen met de inwoners is 'Samen aan Zet.' ,,Kijk wat er is bereikt voor de binnenstad. Mensen zijn op een betekenisvolle wijze bezig geweest. Alles is nog niet perfect, we moeten goed kijken hoe we de burger meenemen. Er zijn echter grote stappen gezet, er is meer transparantie."

Als voorbeeld van wat is bereikt noemt Niels Staal ook de opdracht die werd meegekregen kantoorruimte in Hoevelaken in te leveren. ,,Met het Bouwfonds is het ons gelukt voor hun kantorencomplex een mooi wooncomplex te gaan realiseren. Kijk naar de Havenkom, eindelijk ga we dit gebied ontwikkelen nadat er jaren niets van de grond is gekomen."

 

WONINGBOUW Als het om woningbouw gaat, moeten, wat Staal betreft, de feiten onder oog worden gezien. ,,Er is een enorme vraag naar woningen, wij zijn overloopgebied geworden voor Amersfoort. Dat maakt dat er een enorme druk op de woningmarkt is ontstaan. Voor mensen die kapitaalkrachtig zijn en diegenen die het minst verdienen wordt er wel gebouwd. De middengroepen dreigen echter buiten de boot te vallen. Dat maakt dat we ook moeten zorgen dat er voor hen aanbod is. Anders kunnen onze tienerkinderen straks niet meer in de gemeente Nijkerk blijven wonen."

 

BREUK In de afgelopen raadsperiode was er ook de breuk met het CDA en de ChristenUnie/SGP binnen de coalitie over de openstelling van winkels op zondag. ,,Het had niet zover hoeven komen", zo zegt Staal. ,,Toen we aan deze periode begonnen was de vraag er nog niet. De ontwikkelingen in de retail gaan razendsnel. Dat maakte dat mensen uit Nijkerk gingen winkelen op zondag in Vathorst."

Niels Staal: ,,Dan moet je niet je kop in het zand steken. We vinden dat iedere ondernemer het recht moet hebben zelf te beslissen op zondag al dan niet open te gaan. Het is uiteindelijk precies zo gelopen als we voor ogen hadden." 

De samenwerking in de huidige coalitie met Pro21 en De Lokale Partij verloopt prima, zo vindt Staal. ,,We zijn kritisch naar elkaar toe maar vinden altijd een oplossing. Alles is bespreekbaar. We willen vooruit met Nijkerk, dat bindt ons." Waarbij hij de CU/SGP prijst voor de positieve kritische houding die ze naar de coalitie innemen.