• Waterschap

Waterschap verklaart sloten in Veluwe schoon

NIJKERK Uit de jaarlijkse controle van Waterschap Vallei en Veluwe blijkt dat de meeste sloten schoon zijn. Tien procent van de onderhoudsplichtigen moet alsnog aan de slag om de sloten een onderhoudsbeurt te geven.

Van 1 tot 4 november heeft het waterschap de sloten in de Vallei en de Veluwe gecontroleerd. Bijna 90 procent van de ruim 11.000 onderhoudsplichtigen heeft zijn werk goed gedaan. Ruim 10 procent van hen moet alsnog aan de slag. Deze 1125 perceeleigenaren ontvangen een aanschrijving van het waterschap.

WATEROVERLAST In en langs bijna alle sloten groeien planten zoals riet en gras. Planten en takken kunnen de aan- en afvoer van water belemmeren. Een sloot die te ondiep is, stroomt niet goed door na bijvoorbeeld een hevige regenbui. Voor goed waterbeheer is het daarom van groot belang dat alle sloten - hoe klein ook - goed onderhouden zijn. Mensen willen graag droge voeten houden en geen plassen water op het land.

BOETE Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van hoofdwatergangen zoals weteringen en kanalen. Eigenaren van percelen langs sloten zijn vaak zelf onderhoudsplichtig, waarbij het waterschap een controlerende taak heeft. Het waterschap vertrouwt er op dat het maaiwerk dat nog moet gebeuren uiterlijk 27 november wordt uitgevoerd. Daarna vindt een tweede controle plaats. Wie dan zijn sloten nog niet op orde heeft, krijgt een boete opgelegd.

VERANDERING REGELGEVING Waterschap Vallei en Veluwe is bezig met het veranderen van de regelgeving omtrent de verantwoordelijkheden rond het slootonderhoud, ook wel bekend als 'het nieuwe ABC'. Dit heeft in 2016 nog géén gevolgen voor de onderhoudsplicht. Op de site is achtergrondinformatie te vinden. Het waterschap kan onderhoudsplichtige eigenaren adviseren als daar behoefte aan is.

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren.