• Archief BDUmedia

Waterkwaliteit zorg voor 'Nijkerk aan Zee'

NIJKERK VDB-Recreatie en de gemeente Nijkerk hebben uitstel gekregen van de provincie Gelderland als het gaat om de verbetering van de waterkwaliteit in het toekomstige gebied Nijkerk aan Zee.

Wijnand Kooijmans

 

Dat gaf wethouder Marly Klein te kennen bij de behandeling van het bestemmingsplan voor het gebied in de raadscommissie. Meerdere fracties maken zich zorgen over de waterkwaliteit. Deze is slecht, vooral door de grote hoeveelheid ganzen die hier bivakkeren en het strand vervuilen. De gedachte is al geopperd de dieren met laserstralen te verdrijven, zoals dat ook is gelukt op Strand Nulde in de gemeente Putten.

De verwachting is dat nog voor de behandeling in de gemeenteraad van het plan een convenant kan worden gesloten tussen VDB-Recreatie en de natuurorganisaties. Hierin worden zaken vastgelegd die niet kunnen worden geregeld in het bestemmingsplan. Victor Dijkshoorn van VDB-Recreatie zegt dat betrokken partijen het over de inhoud vrijwel eens zijn en dat het convenant snel kan worden ondertekend.

 

HOOGTE Ries van Elteren (De Lokale Partij) wil dat de gemeenteraad op de hoogte wordt gehouden van ontwikkelingen rond de waterkwaliteit. Naar aanleiding van opmerkingen over het handhaven van rijverboden in dit deel van de polder gaf hij aan uit eigen ervaring aan te kunnen geven dat dit wel degelijk het geval is. ,,Ik heb veel leerlingen moeten bezoeken die stagelopen en ik ben dan altijd aangehouden door de politie."

 

EVENWICHTIG Eric Stuive (CDA) spreekt van een evenwichtig plan. Hij is blij dat er nu actie komt omdat door het uitblijven van plannen het gebied inmiddels een tamelijk verwaarloosde indruk maakt. Een plan met aandacht voor de natuur maar ook om te ontspannen en waar getrouwd en vergaderd kan worden. 

 

FIETSVERKEER Naar aanleiding van een opmerking van Stuive moest wethouder Klein bekennen dat bij het opstellen van de plannen geen rekening is gehouden met het fietsverkeer door de polder. Mocht dit in de praktijk problemen opleveren dan zijn, volgens haar, aanpassingen nog altijd mogelijk.

 

Jan van Putten (ChristenUnie/SGP) had wel enige twijfels of er wel daadwerkelijk sprake is van een kleinschalige plek voor campers. In het bestemmingsplan is 25 als maximum opgenomen. De grootste in Nederland kent honderd standplaatsen maar 25 ziet hij niet direct als kleinschalig. Volgens Klein behoeft dit aantal, mede gezien de plek waar de campers komen te staan, geen enkel probleem te zijn.

 

VERBINDING Van Putten vroeg nog eens aandacht voor een goede verbinding tussen Strand Hulckesteijn en de binnenstad van Nijkerk. Volgens Klein wordt hierover zeker nagedacht en heeft het college al eens voorgesteld de gelden van verkoop van gronden in het gebied te herbestemmen voor deze verbinding.

Het uitzicht op het Nijkerkernaauw moet vrij blijven, zo is aangegeven. Dit in verband met eventuele reddingsactiviteiten op het randmeer vanaf De Zuidwal.

 

In het plan is onder meer de verbetering van het strand opgenomen, uitbreiding van het horecagedeelte, de komst van een vogelkijkhut, een mobiele trouwlocatie, een vergaderlokaliteit en versterking van de natuurwaarden.