• Gemeente Amersfoort
  • De entree van Hoevelaken dreigt ontsierd te worden door tientallen zonnepanelen.

    Gerrit Steen

VVD: Zonnepark bij Hoevelakense bos moet van tafel

HOEVELAKEN De VVD heeft in de Nijkerkse gemeenteraad opgeroepen om het plan van de gemeente Amersfoort voor een veld met tien hectare zonnepanelen aan de westkant van het Hoevelakense bos onmiddellijk van tafel te vegen. De gemeenteraad van Nijkerk stuurt een brief naar de gemeente Amersfoort, waarbij wordt gevraagd af te zien van dit voorstel.

De plannen voor de aanleg van een zogeheten zonnepark zouden oorspronkelijk worden behandeld in de gemeenteraad van Amersfoort op 22 november, maar vanwege de gevoeligheid van het onderwerp is het inmiddels voorlopig van de agenda afgehaald. Uit een voorbespreking blijkt echter wel dat de meeste politieke fracties in de gemeenteraad van Amersfoort het plan steunen, met uitzondering van de VVD. De fractie van D66 in Amersfoort is van plan om met een voorstel te komen tot een versnelling van de aanleg van een zonnepark.

Het bewuste gebied behoorde oorspronkelijk bij Hoevelaken, maar is in het jaar 2000 geannexeerd door de gemeente Amersfoort. ,,Ik doe een klemmend verzoek deze locatie buiten beeld plaatsen. Zo moet de boodschap luiden in een brief van de gemeente Nijkerk richting de gemeenteraad van Amersfoort", aldus fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd van de VVD Nijkerk-Hoevelaken. ,,De VVD is overvallen door de snelheid waarmee zaken moeten worden doorgedrukt. Er is niet serieus gekeken naar de mening en belangen van buurgemeenten."

Er is overigens niet alleen kritiek op de velden met zonnepanelen naast het Hoevelakense bos, ook 'lapt Amersfoort alle regels aan haar laars voor wat betreft de invulling van het Laakgebied', meldt de VVD Nijkerk-Hoevelaken in een persbericht. ,,Er is eerder met Amersfoort afgesproken dat hier geen bruggen, klompenpaden, horeca of volkstuinen zouden komen. Maar Amersfoort is hierop teruggekomen. Nijkerk telt kennelijk niet mee", aldus Aart Klompenhouwer van de Lokale Partij. ,,Dit geeft een onplezierig gevoel. Ons afgepakte grondgebied wordt misbruikt om de problemen op te lossen van de gemeente Amersfoort."

De stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar heeft inmiddels een tussenstand gegeven van een enquête, waarvan de resultaten na 13 november worden overhandigd. Daarop hebben inmiddels duizend mensen gereageerd en de teneur is dat 95 procent negatief staat tegenover een zonnepark naast het Hoevelakense bos.