• King Arthur Groep

VVD houdt vraagtekens bij Welzorg

NIJKERK De dienstverlening van Welzorg laat toch nog veel te wensen over, zo vindt Kees van den Heuvel van de VVD. Namens zijn fractie vraagt hij het college van burgemeester en wethouders wanneer het voor hen nu echt welletjes is geweest of dat gedupeerden nog veel maanden of zelfs tot 2018 moeten wachten.

Wijnand Kooijmans

Door Van den Heuvel zijn vervolgvragen gesteld naar aanleiding van de dienstverlening van Welzorg, de leverancier en reparateur van hulpmiddelen in de gemeente Nijkerk. Op eerdere vragen gaf het college te kennen dat de dienstverlening aanmerkelijk is verbeterd door het aantrekken van onder meer rond de dertig extra medewerkers door Welzorg. Ook zijn taken verplaatst naar Zeist zodat sneller service kan worden verleend en reparaties veelal binnen een dag kunnen worden uitgevoerd.

Bij de VVD komen echter, zo geeft Van den Heuvel aan, nog tal van klachten binnen over de levering van scootmobielen, rolstoelen, krukken en over de serviceverlening aan mensen met een fysieke beperking. Volgens Van den Heuvel lijkt er helemaal geen sprake van verbeteringen. Terwijl de gedupeerden machteloos staan, omdat er voor hen geen alternatief bestaat.

ALTERNATIEF Van den Heuvel wil daarom dat het college op korte termijn gedupeerde inwoners van Nijkerk toch een alternatief biedt. Voor zover zijn informatie strekt zijn er andere leveranciers die daartoe op korte termijn mogelijkheden hebben. De gemeente heeft nog een contract tot eind 2017 met Welzorg. Dat maakt dat de komende maanden een nieuwe aanbestedingsprocedure moet worden gestart voor 2018 en verder. Bij de vorige procedure is gekozen voor één leverancier, die daarmee ook een monopolie positie heeft. De VVD vraagt met nadruk om in de komende onderhandelingen meerdere aanbieders te contracteren, zodat de cliënt een keuzevrijheid heeft.

Bovendien kan, zo is de mening van Van den Heuvel, bij het niet naleven van afspraken door de ene aanbieder, gemakkelijker een beroep worden gedaan op de diensten van andere gecontracteerde aanbieders. Deze vorm van aanbesteding is in andere gemeenten al toegepast. Tevens vraagt Van den Heuvel zich af of bij de aanbestedingsprocedure ook de mening of ervaring van gebruikers wordt betrokken. Hij vraagt het college, gezien de belangen, zo snel mogelijk antwoord te geven op zijn vragen.

EXTRA PERSONEEL Welzorg zegt dat met alle macht wordt gewerkt aan verbeteringen in de dienstverlening. Hun ervaring is dat de meeste klachten wel tot het verleden behoren. Onder meer omdat de telefonische bereikbaarheid aanzienlijk is verbeterd. Maar ook klachten beter en sneller worden afgehandeld. Onder meer wordt extra personeel ingezet om de achterstand in mailverkeer en opdrachten in te lopen.

De komende maanden wordt daarnaast ingezet op verdere verbeteringen. Door zowel Welzorg als het college wordt erkend dat de dienstverlening wel te wensen heeft overgelaten. Het college heeft tevens gevraagd om een vriendelijker benadering van klanten. Want ook daarop was kritiek van cliënten die zich onheus bejegend voelden.