Vrouwen CDA bespreken sociale sector

NIJKERK/REGIO Het is een hele klus werkgevers aan tafel te krijgen als het gaat om het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze hebben wel een sociaal gezicht maar willen geen gezeur. Terwijl het belangrijk is dat juist deze mensen de ruime krijgen om te doen wat ze kunnen doen. Woorden van de Ermelose wethouder Esther Heutink tijdens de bijeenkomst van het CDAV, de vrouwenorganisatie van het CDA in Gelderland, afgelopen vrijdag in de Postkamer.

Wijnand Kooijmans

Als het gaat om het halen van de doelstelling van de participatiewetgeving moet er, zo was de mening van Heutink tijdens de bijeenkomst in Nijkerk, nog veel gebeuren. ,,Er is niets omgevallen maar ook nog weinig gebeurd. Het draagvlak voor veel zaken staat nog in de kinderschoenen en er moeten op veel terreinen nog verbindingen worden gelegd."

PARTICIPATIESAMENLEVING Kritiek was er ook van de CDA-wethouder uit Ermelo. ,,Wanneer wordt besloten tot de vestiging van een groot asielzoekerscentrum daalt ineens van alles over een gemeente neer, de komst van artsen, het aantal plaatsen, onderwijs en meer. Dat staat haaks op de participatiewetgeving."

WERKEN Ze gaf aan dat momenteel wordt getracht de Inclusief Groep (de voormalige sociale werkvoorziening van de gemeenten op de Noord-Veluwe en Nijkerk) en Proson, de werkorganisatie voor mensen met een visuele handicap samen te voegen. Sociale diensten roept Heutink op te werken vanuit het belang van mensen en niet in dat van instanties. ,,Iedereen moet het eigen gedoetje loslaten en dat kan best beknellend zijn."

Ze wees op de werkwijze die bijvoorbeeld Samenwerkend Ermelo hanteert. Mensen die bij de sociale dienst komen worden direct aan het werk gezet. ,,Het is voor mensen van belang een dagritme te behouden. Deze werkwijze werkt tot nu toe goed." Werk moet echter, zo vindt Heutink wel passen bij mensen. ,,Laat je een moeder met drie kinderen na vier uur werken?'' zo vroeg zij zich af.

CAREANER Joop Huisman Van DOEG (Door Ontwikkelen En Groeien) vindt dat er veel moet gebeuren in de zorg. Voorbeeld is Careander, waar de Postkamer onderdeel van is. Door de bezuinigingen in de zorg kreeg deze organisatie te maken met een tekort van 1,7 miljoen euro binnen één jaar. Door een door hem geleide reorganisatie is dat tekort voor dit jaar teruggebracht tot 300.000 euro en wordt daarna weer winst verwacht. Maar dat betekent wel dat waar vroeger op vier cliënten één begeleider was dit nu zeven cliënten zijn en alleen in de heel zware gevallen zes. Maar de zorg moet, wat hem betreft, nog steeds efficiënter gaan werken. Met minder mensen aan de top.

foto Aandachtig luisteren tijdens de bijeenkomst van de CDAV.