• Wijnand Kooijmans

Vraagtekens bij bedrijf Kraaij in Spaanse Leger

NIJKERK Er mag in het Spaanse Leger geen woning worden gebouwd voor eerst een oplossing is gevonden voor het bedrijf Kraaij. Dat is een harde eis van Wim Oosterwijk (ChristenUnie/SGP) om in te stemmen met de kaders voor het ontwikkelen van woningbouw in dit gebied waar inderdaad ooit een Spaans leger was gevestigd.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Wim van Veelen gaf in de raadscommissie aan dat inpassing van het bedrijf Kraaij, maar ook Country Mill Support, mogelijk is zonder dat dit ten koste gaat van hun bedrijfsvoering of de geplande woningbouw. Dat geldt ook voor het bouwen dicht bij de spoorlijn, al is daarvoor, zo zegt de wethouder, wel de noodzaak van de aanleg van een geluidscherm noodzakelijk.

ONDERHANDELINGEN Met het bedrijf Kraaij vinden nog onderhandelingen plaats over een mogelijke verplaatsing van het bedrijf. De locaties die daarvoor in beeld zijn, lenen zich daar echter qua huidige bestemming niet voor. Onder meer gaat het om de bouw van een nieuwe woning aan de Slichtenhorsterweg of een bedrijfsverplaatsing naar het gebied De Flier.

Eigenaar Kraaij geeft zelf aan dat zijn bedrijf niet past binnen een woonwijk. Hij ondervindt nu al problemen met een omwonende en daar komen straks nog eens 150 nieuwe buren bij. Verplaatsing ziet hij als oplossing.

VERHUIZEN Ries van Elteren (De Lokale Partij) vindt dat beide partijen moeten kunnen blijven, al is een verplaatsing de beste oplossing. Maar op de Flier is bijvoorbeeld detailhandel niet toegestaan, terwijl het bedrijf Kraaij zich ook niet leent voor een vestiging in de binnenstad.

Antoinette de Bruin (Pro21) vindt woningbouw een prima idee voor het gebied, mede omdat hierin ook is voorzien in sociale woningbouw. De belangen van de zes bedrijven die hier zijn gevestigd, moeten wel veilig worden gesteld.

ONTWIKKELING Wim Oosterwijk ziet het verdwijnen van de ontsluiting van het Spaanse Leger op de Barneveldseweg als een goede ontwikkeling. Hij vraagt zich wel af waarom de optie van wonen en werken in dit gebied zo snel is afgeschreven door het college. Eric Stuive (CDA) vindt dat bedrijven niet langer in onzekerheid moeten worden gelaten, omdat dat al enige jaren zo is.

Voor Oosterwijk is het van het grootste belang dat het bedrijf Kraaij zekerheid krijgt. ,,Eerst dat oplossen wat anders spannen we het paard achter de wagen." Kees van den Heuvel (VVD) denkt dat, door wat water bij de wijn te doen, een oplossing haalbaar is.

TUINCENTRUM Op de plek van het huidige groencentrum kan mogelijk een maatschappelijke bestemming komen te liggen, zo zegt Van Veelen. Ook dit bedrijf denkt aan verplaatsing. De gemeenteraad neemt donderdag 14 december een besluit over de woningbouw in het Spaanse Leger.