• Baarnsche Courant

Voortaan gratis inname van luiers

NIJKERK Alle huishoudens met jonge kinderen in de gemeente Nijkerk, kunnen gebruikte luiers vanaf 3 december gratis weggooien op de Milieustraat. De inzameling gaat vanaf volgend jaar ook via een aantal centrale inzamelpunten verlopen. Dit zullen locaties zijn bij kinderdagverblijven. Deze locaties maakt de gemeente zo spoedig mogelijk bekend.

De gescheiden inzameling van luiers sluit aan bij de overige veranderingen van afvalinzameling vanaf 2019. De gemeente gaat vanaf het nieuwe jaar ook plastic, drankkartons en blik inzamelen. Om zo de hoeveelheid restafval te verminderen en meer hergebruik te stimuleren. Het gescheiden inzamelen van luiers draagt daar aan bij.

Wethouder Harke Dijksterhuis is blij en geeft aan: ,,De afgelopen jaren is vanuit zowel de gemeentelijke als de landelijke overheid sterk ingezet op het verminderen van de hoeveelheid restafval. Door de inzameling van luiers op de Milieustraat vermindert de hoeveelheid restafval van deze huishoudens substantieel. De hoeveelheid restafval per inwoner in 2017, was 117 kilogram. Daarvan bestond 11 kilogram uit luiermateriaal. In 2019 zullen gezinnen met kinderen zeker merken dat zij minder restafval hebben als zij luiers apart in gaan leveren." 

Sinds twee jaar is een bedrijf te Weurt bezig met het opstarten van een nieuw procedé voor de verwerking van luiermateriaal. In december 2018 is dit bedrijf zover dat men graag luiers ontvangt van deelnemende gemeente. De gemeente Nijkerk heeft de mogelijkheid om mee te doen omdat we via de Regio de Vallei een contract hebben met het bedrijf uit Weurt voor de levering van huishoudelijk afval aan de afvalverbrandingsinstallatie.
De openingstijden van de milieustraat zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.45 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Zaterdag van 7.45 tot 14.00 uur.