• De voormalige Jumbo biedt nu een verpauperd beeld in de binnenstad.

    Wijnand Kooijmans

Voormalige Jumbo twistpunt gemeenteraad en het college

NIJKERK De gemeenteraad van Nijkerk wil een beslissende stem in de toekomstige bebouwing op het voormalige Jumbo-terrein aan de Torenstraat. Om dat te bereiken werd unaniem een door de fractie van de ChristenUnie/SGP ingediend wijzigingsvoorstel aangenomen. Wijziging van de winkelbestemming in de Langestraat naar wonen mag van de meerderheid van de raad.

Wijnand Kooijmans

In het plan is door het college een bouwhoogte van vier lagen met een bewoonbare kap opgenomen. Dat vinden alle fracties eigenlijk te ver gaan. Door alle partijen worden gewezen op een eerdere afspraak ten aanzien van het voormalige Jumbo terrein waarin sprake is van maximaal drie bouwlagen met een bewoonbare kap. Ze geven de ruimte wel aan het college met een plan te komen met meer bouwlagen maar dan goed onderbouwd waarbij de raad dan ook het laatste woord moet hebben.

Volgens wethouder Wim Oosterwijk speelt bij de hogere bouwhoogte onder meer de economische haalbaarheid van het plan maar ook stedenbouwkundige argumenten. Een Plein ontstaat volgens hem juist door hier een bouwwerk van enige hoogte neer te zetten.

KERK Hilbrand Rozema (ChristenUnie/SGP) vindt dat de kerk het dominante punt op het Kerkplein moet blijven. Dat maakt dat hij vindt dat de raad de ruimte moet hebben te besluiten over bouwhoogte, de benodigde parkeerplekken voor de te bouwen appartementen op het voormalige Jumbo terrein en de parkeerbehoefte in het algemeen.

LANGESTRAAT ChristenUnie/SGP kiest voor de mogelijkheid winkels om te zetten in woningen, ook in de Langestraat welke in de discussie de enige omstreden straat is. Rozema vindt dat daarmee het meest wordt voldaan de toekomstvisie voor de binnenstad en daarmee leegstand kan worden voorkomen. Antoinette de Bruin (PRO21) wil wel waarborgen dat kamerbewoning wordt voorkomen. Wethouder Oosterwijk geeft aan dat het college in zo'n situatie handhavend gaat optreden.

VERZET Het enige verzet tegen het toestaan van woningen op de plek van winkels komt van Aart Klompenhouwer (DLP). Hij vindt dat meer zaken uit de visie voor de binnenstad niet worden gerealiseerd. Onder meer de komst van het Huis van de Stad op het Kerkplein en de tunnel richting Havenkom. Hij vindt dat het centrum aan aantrekkingskracht verliest indien wonen op de Langestraat wordt toegestaan op de plek van winkels. Voor De Lokale Partij (DLP) is dit reden tegen het totale bestemmingsplan te stemmen.

Niels Staal (VVD) geeft als argumentatie aan dat duidelijk is dat er minder behoefte is aan winkelruimte. Krimp van de bestaande hoeveelheid winkelruimte moet ergens worden gerealiseerd en dat kan, in zijn visie, in de Langestraat. ,,Liever woningen dan een zwart gat van een leegstaande winkel." Wel vindt hij dat hoge eisen moeten worden gesteld aan een woning op de plek van een winkel. Rozema: ,,Niets schrikt winkelend publiek meer af dan een leegstaand winkelpand."