• Robert Vos

Vijfentwintig woningen op terrein oude Jumbo

NIJKERK Op het voormalige Jumbo-terrein aan de Torenstraat kunnen in de toekomst 25 woningen worden gebouwd. In de lijst van te bouwen woningen, die is opgenomen in de prestatieafspraken tussen de gemeente Nijkerk en de Woningstichting Nijkerk (WSN), staat de bouw gepland in 2019.

Wijnand Kooijmans

Hierin is ook de bouw opgenomen van twintig woningen op het terrein van het huidige zwembad Bloemendal. Dat sluit na opening van het nieuwe zwembad in 2018. De herbestemming van het terrein neemt wel een dusdanig tijd in beslag dat de bouw van de woningen pas wordt voorzien na 2020. De meeste woningbouw vindt plaats in de nieuwbouwwijk Doornsteeg.

TWEEHONDERD Nijkerk gaat tot 2027 jaarlijks tweehonderd woningen bouwen. Streven is hiervan 35 procent te realiseren in de sociale huursector en goedkope woningen tot 180.000 euro. De WSN neemt de verplichting voor nieuwbouw in Hoevelaken over, nu de Alliantie geen toestemming heeft gekregen van de minister daar nog nieuwbouw te mogen plegen. De Alliantie blijft wel verantwoordelijk voor het beheer van hun huidige huurwoningen in Hoevelaken.

Het tijdig vrijkomen van voldoende locaties voor de bouw van sociale huurwoningen wordt wel gezien als een aandachtspunt. Mede omdat er steeds meer gebieden zijn waar het initiatief ligt bij een particulier en niet meer bij de gemeente.

DOORSTROMING De doorstroming gaat door de woningcorporaties worden bevorderd. Dit om de match tussen vraag en aanbod te verbeteren en scheef wonen op een aanvaardbaar peil te houden. Onder scheef wonen wordt verstaan het wonen in een huurwoning die niet past bij het inkomen. Overigens wijzen de cijfers uit dat het scheef wonen in de gemeente Nijkerk beperkt is.

REGELING Om de doorstroming daadwerkelijk te bevorderen wil de WSN de beschikbaarheid van woningen in het middeldure huursegment vergroten en ouderen stimuleren en verleiden naar een passende woning te verhuizen. Hiervoor is een speciale regeling door de woningstichting inmiddels in het leven geroepen die de eerste vruchten al heeft afgeworpen.