• Archieffoto: Koen Suyk

Vier woningen voor statushouders

NIJKERK In vier woningen aan de Kardinaal Alfrinklaan gaat de gemeente Nijkerk, in samenwerking met de Woningstichting Nijkerk, statushouders huisvesten. Het gaat om kamerbewoning. Doel is daarmee invulling te geven

aan de laatste invulling van de door het Rijk verplichte huisvesting van statushouders. Nijkerk moet dit jaar 145 statushouders huisvesten.

Wijnand Kooijmans

De woningen werden tot voor kort bewoond door jongeren van het project begeleid wonen van 's Heeren Loo. Die hebben een nieuw onderdak gevonden boven de katholieke basisschool Het Baken in het centrum van Nijkerk. Volgens wethouder Wim van Veelen wordt de wijze waarop Nijkerk statushouders huisvest als positief ervaren. "Bij meerdere huisvestingsprojecten voor statushouders, zoals bijvoorbeeld in het Zusterhuis van Huize St. Jozef en de Beatrixstraat zien we dat de komst van de bewoners vrijwel geruislood verloopt. Particulieren, verenigingen en verschillende kerkgenootschappen zijn volop actief en staan al weer klaar om de volgende groep op gang te helpen. Als gemeente hebben wij waardering voor deze grote inzet en betrokkenheid."

De woningen worden op dit moment opgeknapt. Directeur Peter Toonen van de Woningstichting: 'De vorige bewoners hebben hier zo'n tien jaar gewoond. Bij de oplevering aan nieuwe bewoners lopen we de woningen altijd na en knapen ze waar nodig op. Ook passen we ze aan de eisen van tegenwoordig aan, bijvoorbeeld met een dakkapel. De in het verleden weggehaalde tussenmuren worden weer teruggeplaatst. Hierdoor worden het vier

zelfstandige woningen, geschikt voor elke doelgroep. De huidige werkzaamheden zijn niet anders dan we bij iedere nieuwe huurder zouden uitvoeren."

In de vier woningen worden twaalf statushouders gehuisvest. Het gaat om twee woningen voor zes mannen en twee woningen voor zes vrouwen. De kamerbewoning zorgt ervoor dat de statushouders wel een zekere mate van

privacy wordt geboden maar dat tegelijkertijd de wachttijd voor overige woningzoekenden in Nijkerk niet onnodig wordt vergroot.

Een deel van het 'inrichtingsbudget' dat alle statushouders in Nederland krijgen in de vorm van een lening wordt besteed aan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke wasmachine. Deze blijft in de woning voor nieuwkomers

als de statushouders laten - na onder meer gezinshereniging - doorstromen naar een zelfstandige woonruimte.