• De huidige dependance van het stadhuis maakt plaats voor een nieuw Huis van de Stad.

    Wijnand Kooijmans

Vier locaties voor stadhuis

NIJKERK Voor het toekomstige Huis van de Stad worden de komende tijd vier mogelijkheden uitgewerkt. Twee daarvan hebben betrekking op verbouw van het huidige stad, de andere locaties zijn het Kerkplein en de Havenkom.

Wijnand Kooijmans 

 

De locatie aan het Kerkplein is naar voren geschoven door de werkgroepen die bezig zijn met het opstellen van plannen om de binnenstad van Nijkerk te versterken. Bij deze locatie wordt in de criteria welke door de gemeente zijn opgesteld geen rekening gehouden met de aanleg van de tunnel onder de Torenstraat door. Wethouder Wim van Veelen vindt dat de invulling van deze locatie door een derde partij financieel moet worden gedragen. Het meenemen van de tunnel in de plannen zou ertoe leiden dat de plannen niet onderling kunnen worden getoetst op dezelfde uitgangspunten.

De gemeente heeft vorig jaar gekeken naar de mogelijkheden voor verbouw van het huidige stadhuis. Mede door de gewijzigde rol van de overheid voldoet de huisvesting niet meer aan de huidige eisen van de dienstverlening. Er is bijvoorbeeld minder ruimte nodig door de nieuwe manier van werken. Dat maakt dat meerdere personen gebruik maken van één werkplek. Ook krimpt het ambtelijk apparaat qua bezetting.

Het huidige gebouw is technisch verouderd en voldoet niet aan duurzaamheidseisen. Ook kan geen invulling worden gegeven aan de wens van maatschappelijke organisaties een plek te krijgen in het Huis van de Stad. In alle vier de mogelijke plannen wordt duizend vierkante meter ingeruimd voor maatschappelijke organisaties. Naast de huidige locatie en het Kerkplein is de plek van de huidige dependance in beeld als mogelijke locatie. In verband met het onderzoek heeft de regiegroep binnenstad besloten de ontwikkeling van plannen voor zowel de Havenkom als het Kerkplein tijdelijk op te schorten.

Het wordt een goede zaak gevonden dat de eventuele aanleg van een tunnel buiten de beoordeling van de vier locaties wordt gehouden. ,,Dat is ook nodig wil je geen appels met peren gaan vergelijken", zo zegt Maarten Kroon als lid van de regiewerkgroep. Daarbij speelt mee dat de werkgroep zelf, in verband met het op te stellen verkeersplan, bekijkt of de aanleg van een tunnel wel of niet noodzakelijk is. ,,Het belangrijkste is dat het Kerkplein een levendig plein wordt. Daarbij moet ook het gebouw van de leegstaande Jumbo worden betrokken", zo is het oordeel van de kernwerkgroep. Hiltjo Graafland, van de regiegroep, zegt dat wel enige discussie is gevoerd over het besluit van de gemeente de vier mogelijkheden te onderzoeken.

,,Los van wat wij ervan vinden moet er uiteindelijk wel een besluit worden genomen. Bij de uitkomst moeten wij ons neerleggen en meenemen in de verdere uitwerking van onze plannen."

De vier varianten worden beoordeeld door de eigenaren van de betreffende locaties, een stedenbouwkundige, de werkgroep binnenstad en de gemeente. Binnen de werkgroep binnenstad wordt bekeken hoe de omwonenden van de locaties bij de keuze kunnen worden betrokken. Opzet is dat nog voor de zomer een voorkeuslocatie kenbaar te maken. In september of oktober moet de gemeenteraad dan een keuze maken.