• Archief BDUmedia

'Verwarde personen naar Ermelo brengen zaak van politie'

NIJKERK Vervoer van verwarde personen vanuit Nijkerk naar een instelling in Ermelo is een zaak waarover de politie zelf beslist. Het is daarmee geen verantwoordelijkheid voor de gemeente Nijkerk, ook al heeft de politie aangegeven deze situatie niet wenselijk te vinden. Dat werd duidelijk in de Nijkerkse raadscommissie waar het beleidskader voor de opvang en bescherming van mensen die dat nodig hebben werd besproken.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om een complexe materie waardoor wethouder Marly Klein niet op de vele vragen die leven antwoord kan geven. Dat maakt dat de discussie verder wordt gevoerd in het vragenuurtje of bij de behandeling van het voorstel in de raad.

Inmiddels is duidelijk dat Nijkerk vanaf 1 januari aan de Vetkamp de mogelijkheid krijgt voor de opvang van onder meer verwarde personen. Met GGz Centraal is de afspraak gemaakt dat in het eerste kwartaal van het komend jaar met twee inloopspreekuren wordt gestart binnen de gemeente Nijkerk. Vermoedelijk op een locatie in Hoevelaken en ergens in Nijkerk.

TRAINING Ook is gestart met de training van mensen die zich met bemoeizorg bezighouden. Het gaat om mensen die zorg nodig hebben, maar die zorg weigeren. Getracht wordt hen alsnog over te halen de noodzakelijke zorg te accepteren.

Onduidelijk is hoeveel verwarde personen in Ermelo worden opgevangen. Wanneer zij hun identiteit niet willen prijsgeven, mag deze identiteit ook niet aan de gemeente worden verstrekt. Hiervoor gelden strenge privacyregels. Wel is duidelijk dat in de periode van 1 januari tot 31 augustus van dit jaar door de politie tachtig mensen zijn opgepakt die door hen zijn aangemerkt als personen met verward gedrag.

WAAKVLAM Of het werkelijk om dit aantal gaat is, zo wordt aangegeven, moeilijk in te schatten. De beoordeling vindt plaats door de politie en niet door mensen die hierin zijn gespecialiseerd. Bij de gebiedsteams die in Nijkerk actief zijn, gaat het om zestien personen met een zogenoemde waakvlam. Van hen is bekend dat ze af en toe verward gedrag vertonen.

Op dit moment zijn er maar twee beschikkingen afgegeven voor Beschermd Wonen in Nijkerk. Dat wordt veroorzaakt doordat veel mensen met een indicatie beschermd wonen zijn overgeschakeld naar een intensieve begeleiding. Daarnaast zijn veel inwoners van Nijkerk opgenomen in woonvormen voor beschermd wonen in Amersfoort en zijn ze niet meer herkenbaar als 'Nijkerkers'.

OOGPUNT Ciska van Drie (CDA) kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de beleidsregels zijn opgeschreven vanuit een oogpunt te bezuinigen. Maar dat is, volgens wethouder Klein, volstrekt niet het uitgangspunt. Van Drie vraagt zich af of, naast Klein, ook de andere wethouders bij de problematiek zijn betrokken. Mede omdat in de toekomst een zwaardere wissel wordt gelegd op sociale huurwoningen door inwoners die een opvangplek nodig hebben.

Voor veel partijen is een snelle komst van een uitwerkingsplan gewenst, omdat dan concreter wordt welke maatregelen worden getroffen. Streven is nu dat dit plan er voor 1 oktober 2018 moet zijn.