• Voorzitter Jan van den Brink (links) van de werkgroep verkeer reikt het verkeersplan uit aan de wethouders Patricia van Loozen en Wim van Veelen.

    ARJEN GERRITSMA GRAPHIC SOUND

Verkeersplan gepresenteerd: 'Iedereen reageert wel vooral uit het eigen belang'

NIJKERK De bal ligt bij de gemeente Nijkerk als het gaat om het verkeersplan voor de binnenstad. De werkgroep verkeer van het Platform Binnenstad Nijkerk heeft de klus het plan op te stellen geklaard. Voorzitter Jan van den Brink heeft de uitkomst dinsdagmiddag aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders dat op enkele punten nog wel knopen moet doorhakken.

Wijnand Kooijmans

Van den Brink gaf aan dat het opstellen van het plan niet allemaal vanzelf is gegaan. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is het autovrij maken van de binnenstad. ,,Maar eigenlijk is dat niet nieuw. In 1991 stond dat ook al in de visie van toen. Maar er is maar een klein beetje van uitgevoerd. Het is een beetje de trend van Nijkerk, een beetje van dit en een beetje van dat. Dat maakt dat er een versnipperde regelgeving is voor de binnenstad en deze is verrommeld. Wij pleiten nu voor goede parkeergarages, de auto's van de straat. Ook voor het aanzien van de binnenstad."

Binnen de werkgroep zijn stevige discussies gevoerd, zo geeft Van den Brink aan. ,,We dachten keuzes op hoofdlijnen te maken. Maar in de praktijk werkt dat niet. Mensen willen weten waar een paaltje precies komt, waar hun auto kan staan en of oma en opa nog op visite kunnen komen." De plannen zijn breed besproken met de betrokkenen. In totaal zijn er drie voorlichtingsbijeenkomsten gehouden die gezamenlijk rond de negenhonderd bezoekers hebben getrokken. Dat leverde ook veel reacties op per e-mail waarbij is gestreefd deze binnen een dag te beantwoorden. Van den Brink: ,,Het geeft wel aan dat het onderwerp breed leeft. Iedereen reageert echter veelal wel vanuit het eigen belang. Als werkgroep hebben wij ook te kijken naar het algemeen belang en de verkeersveiligheid."

Eén van de knelpunten is de discussie rond het betaald parkeren. Meerdere mensen hebben aangegeven, verwijzend naar bijvoorbeeld Putten, dat betaald parkeren moet worden afgeschaft. Van den Brink: ,,Gezien de financiële consequenties hebben wij als werkgroep besloten het betaald parkeren te handhaven. Maar het is een discussie die zeker nog weer de kop zal opsteken. Daarnaast de aanleg van de oostelijke rondweg. Het besluit de aanleg uit te stellen heeft zeker consequenties gehad voor het verkeer op de binnenring van de binnenstad. Volgens ons is het zeker een voorwaarde dat de rondweg nu wordt aangelegd. Tot waar is geen uitgemaakte zaak, maar zeker moet de rondweg het parkeerterrein achter het NS-station ontsluiten."

Het verkeersplan is, na de inspraak, wel gewijzigd ten opzichte van het eerste plan. Zo zijn twee Shop-and-Go-parkeerplaatsen in het Van Reenenpark opgeheven en zijn er vier van deze plekken toegevoegd aan de Koetsendijk en twee bij de parkeerplaatsen aan de Oranjelaan. Voor het rondje rond de Grote Kerk is gekozen om de auto hier te gast te doen zijn en fietsers toe te staan. Daarmee wil men wel bereiken dat minder doorgaand verkeer van de Torenstraat gebruik maakt. De Koetsendijk blijft toegankelijk voor auto's en wordt geen voetgangersgebied. Verder komt er een laad- en losplaats op de hoek van de Nieuwstraat en de Torenstraat.