Verkeersplan centrum in bespreking

NIJKERK Het gemeentebestuur heeft een aantal eisen en knelpunten geformuleerd waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van een verkeersplan voor het centrum van Nijkerk. Grote vraag is wat de afbakening moet zijn van het kernwinkelgebied. Het college wil daarover in gesprek met bewoners en ondernemers voordat verder wordt gewerkt aan het verkeerplan.

Het college constateert dat er discussie is ontstaan wat het kernwinkelgebied in het centrum van Nijkerk zou moeten zijn. Die discussie is gevoed door de economische ontwikkelingen, waardoor het onzeker is of winkels en winkelketens nog het hoofd boven water kunnen houden. Of alle huidige winkelstraten ook in de toekomst nog winkelstraten zijn is van belang voor het opstellen van een verkeersplan.

Het college wil nu in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad. Het voorgestelde plan van eisen wordt op 12 maart met de gemeenteraad besproken. In april volgen bijeenkomsten met inwoners en ondernemers, waar de plannen kunnen worden bediscussieerd.