• Foto: Henk Merjenburgh

Verkeersplan Binnenstad heeft goedkeuring van college

NIJKERK Het Verkeersplan Binnenstad van het Platform Binnenstad Nijkerk heeft de goedkeuring van het college. Het college wil de binnenstad van Nijkerk volgens dit plan herinrichten en de nodige verkeersmaatregelen nemen. Dit besluit hangt nauw samen met het integraalplan 'Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk; locaties Kerkplein en eerste fase Havenkom. Hierin stelt het college de gemeenteraad voor om onder andere in te stemmen met de ontwikkeling van parkeergarages bij het Kerkplein en de Havenkom, voor tachtig en zestig parkeerplaatsen.

Het Verkeersplan is gemaakt door inwoners en ondernemers, verenigd in het Platform Binnenstad Nijkerk. Het is een deel-uitwerking van de Visie Aantrekkelijk Nijkerk van het Platform. Deze visie is door de gemeenteraad goedgekeurd. Het college is onder de indruk van het enthousiasme, de inzet en deskundigheid van het Platform Binnenstad Nijkerk. Wethouder Wim van Veelen: ,,Er ligt een mooi plan, dat echt van inwoners en ondernemers zelf is. Het plan mag op draagvlak rekenen, mede dankzij de uitgebreide communicatie en doordat samen met betrokkenen gezocht werd naar maatwerkoplossingen. Dit is een goed voorbeeld van Samen Nijkerk, onze nieuwe Nijkerkse aanpak. Door op deze manier samen te werken en krachten te bundelen bereiken we met elkaar, inwoners, ondernemers en gemeente, het beste voor Nijkerk."

AUTOLUW Met de uitvoering van het verkeersplan gaat er veel veranderen in de binnenstad. Zo wordt de binnenstad autoluw, het voetgangersgebied wordt groter, rijrichtingen veranderen, bevoorrading moet binnen bepaalde tijden gebeuren en er komen laad- en losplekken. Parkeren wordt geconcentreerd in vijf parkeergarages (waarvan drie al bestaand). Er komen langs de straat 'shop and go'-plekken en extra gehandicaptenparkeerplaatsen. De stijl van de openbare ruimte in de Oosterpoort wordt in de hele binnenstad doorgezet. Met al deze maatregelen wordt de binnenstad aantrekkelijker, bereikbaarder en verkeersveiliger en dat is de bedoeling.

Wethouder Wim van Veelen: ,,Het zijn noodzakelijke maar ook ingrijpende veranderingen, waaraan mensen zeker zullen moeten wennen. We willen als college nu doorpakken, te beginnen binnen de binnenstadsring, zodat mensen ook snel positief resultaat zien. In 2020 willen we alle maatregelen doorgevoerd hebben."

De uitvoering van de plannen vraagt dat het college een aantal verkeersbesluiten neemt. Deze besluiten zijn nodig om het voetgangersgebied te vergroten, rijrichtingen te veranderen en laden en lossen te reguleren. De verkeersbesluiten komen vier weken ter inzage te liggen en hebben de gangbare bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Ook de bijbehorende ontheffingsregels komen vier weken ter inzage en staan open voor bezwaar en beroep.

OOSTELIJKE RONDWEG Een aantal ideeën uit het Verkeersplan is aanleiding voor verdere uitwerking. Zo gaat het college aan de slag met een visie voor de oostkant van Nijkerk en de eventuele wenselijkheid van een oostelijke rondweg, een mogelijke knip in de Coltoflaan, het parkeerbeleid en de verkeersveiligheid op de Oranjelaan.

De gemeenteraad besluit op 30 maart over het plan 'Aantrekkelijk Nijkerk; Kerkplein en Havenkom', met hierin het voorstel voor twee parkeergarages en kredietaanvraag voor kentekencamera's ten behoeve van handhaving.