• Een fietsenstalling.

    Hans Blomvliet

Tachtig procent voorstander van meerdere fietsenstallingen in binnenstad

NIJKERK Bij alle herinrichtingen in de binnenstad is het parkeren van fietsen onderwerp van gesprek. Op dit moment binnen het Platform Binnenstad 2.0 met betrekking tot de herinrichting van het Plein.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord van vragen van het CDA. Concreet is nog geen locatie ingevuld als het gaat om de door het CDA gewenste meerdere fietsenstallingen.

Aanleiding voor de vragen van Matthias Blankesteijn van het CDA was een enquête onder inwoners over de huidige situatie in de binnenstad. Daaruit blijkt dat tachtig procent van de ondervraagden voorstander is van meerdere fietsenstallingen in de binnenstad. Het huidige beeld wordt als een rommeltje ervaren.

Aangegeven werd dat nu overal fietsen staan geparkeerd en dat dit in de praktijk hinder oplevert als het gaat om de bezoekers van de binnenstad. Vooral onder mindervaliden, ouderen met rollators of moeders met kinderwagens.

In de beantwoording geeft het college aan vast te houden aan de oorspronkelijke uitgangspunten van het centrumplan, zoals een autoluwe binnenstad. Wel is dit plan de mogelijkheid open gelaten voor het realiseren van een fietsenstalling, het liefst aan de rand van de binnenstad.