• Archief BDU Media

Raad steunt tarief parkeren

NIJKERK Bij het vaststellen van de tarieven voor het afgeven van vergunningen voor het parkeren in de binnenstad van Nijkerk is vooral gekeken naar de bedragen welke in omliggende gemeenten worden gevraagd. Op basis daarvan is het bedrag van 120 euro voor een eerste vergunning tot stand gekomen.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt wethouder Wim Oosterwijk naar aanleiding van vragen waarom niet is meegegaan met het advies van de klankbordgroep dat een tarief van 75 euro had voorgesteld. Een bedrag onder de honderd euro zou niet reëel zijn, zo geeft de wethouder aan.

In de raadscommissie werd duidelijk dat een meerderheid van de raad geen moeite heeft met de nieuwe parkeertarieven, zoals deze zijn voorgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk. Het CDA hikt nog wel aan tegen de verhoging van het parkeren van tachtig naar negentig eurocent per uur. Waar Niels Staal (VVD) aangeeft dat dit tijdens de huidige coalitieperiode ook het uiterste bedrag is dat men heeft overeengekomen.

DISCUSSIE Volgens Oosterwijl hoeft de discussie over de verhoging van tachtig naar negentig eurocent nu niet te worden gevoerd. Deze gaat pas in per 1 januari 2021. Het bedrag van negentig eurocent is ook voor hem wel het uiterste bedrag. Bij de vorming van een nieuwe coalitie na de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen kan de discussie hierover worden gevoerd.

Over de straten die worden opgenomen in de schil waar straks ook een parkeervergunning is vereist wordt pas na overleg met de bewoners een besluit genomen, zo verzekerd de wethouder. Overigens is de schil nu ook al in enkele straten aanwezig. Bewoners kunnen aangeven dat ze niet in de schil willen komen te zitten maar moeten dan, zo zegt de wethouder, er ook rekening mee houden dat anderen de parkeerplekken hebben ingenomen wanneer zij in hun eigen straat willen parkeren.

FIETSEN Het mogelijk maken van het parkeren van fietsen spreekt de fracties aan. Volgens de wethouder is nog geen besluit genomen hoe groot de stalling aan de Koetsendijk moet worden. Wel staat hij open voor de suggestie van Ries van Elteren (De Lokale Partij) om hier een oplaadpunt voor elektrische fietsen bij te realiseren. Dat vooral ook voor de toeristische fietsers. Omdat parkeren van fietsen buiten de stallingen niet verboden wordt is extra handhaving niet aan de orde, zo zegt de wethouder.

Voor invaliden worden parkeerplekken aangewezen zo dicht mogelijk bij het centrum. Dat maakt, zo zegt wethouder Oosterwijk naar aanleiding van vragen van Ries van Elteren, dat niet is gekeken hoe aan het gratis parkeren gestalte moet worden gegeven wanneer invaliden achter de slagboom moeten parkeren. Uitgangspunt is dat parkeren met een invalidenparkeerkaart gratis blijft.

Voor komend jaar houdt de wethouder vast aan een verhoging met twintig euro voor vergunningen in de binnenstad. Binnen vijf jaar moet dan de verhoging van 35 euro naar de 120 euro zijn afgerond. Het voorstel wordt nu voor vaststelling aangeboden aan de raad.