• Het vrij parkeren bij het stadhuis wordt aan banden gelegd.

    Wijnand Kooijmans

Parkeertarieven binnenstad Nijkerk bekend

NIJKERK Verhalen deden de ronde dat een parkeervergunning voor de binnenstad in de toekomst ergens tussen de 500 en 700 euro zou gaan bedragen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu duidelijkheid gegeven: een vergunning gaat 120 euro per jaar kosten. Te verhogen in een periode van vijf jaar ten opzichte van het huidige tarief van 35 euro.

Wijnand Kooijmans

Met het besluit wijkt het college af van het advies dat is gegeven door de Klankbordgroep. Hun voorstel was voor een eerste vergunning 75 euro in te voeren en 150 euro voor een tweede vergunning. Het college heeft ten opzichte van deze tweede vergunning besloten tot een tarief van 240 euro.

VERHOOGD Het college voert aan dat de tarieven voor vergunninghouders sinds 2003 niet zijn verhoogd. Het door hen vastgestelde tarief is gebaseerd op het aantrekkelijk maken en houden van de binnenstad van Nijkerk. Daarnaast wordt bijgedragen aan een goed voorzieningenniveau voor inwoners van de binnenstad en het gemak voor de bewoners dat er een parkeerplaats op de begane grond (maaiveld) of in een parkeergarage beschikbaar is.

Volgens het college is het nieuwe tarief ook vergelijkbaar met de bedragen in omliggende gemeenten. Met een vergunning kan overal worden geparkeerd in de binnenstad, met uitzondering van een deel van het Wheemplein. Hier kunnen vergunninghouders alleen in de parkeergarage parkeren. Doel is een deel van het terrein beschikbaar te houden voor winkelend publiek.

OVERLEG Met Gerard van den Tweel wordt overleg gevoerd over het parkeren van vergunninghouders in de parkeergarage Oosterpoort. Hier gelden momenteel andere tarieven. Er werd al gewerkt met een schil rond de binnenstad om voor het parkeren hier ook vergunningen af te geven. Het aantal straten in de schil wordt uitgebreid. Volgens wethouder Wim Oosterwijk wordt er nog een officiële inspraakronde gehouden en is aanpassing van de schil nog mogelijk. Een vergunning voor het parkeren in de schil bedraagt 35 euro en voor een tweede vergunning 100 euro.

De adressen aan de Callenbachstraat, Torenstraat en Vrijheidslaan worden bij het centrum gerekend. Dat betekent dat parkeren hier onder het vergunningentarief voor de binnenstad valt en niet voor de schil.

STADHUIS Op het parkeerterrein naast het stadhuis wordt gedeeltelijk een blauwe zone ingevoerd van maximaal 2,5 uur parkeren. Voor een ander deel geldt dat hiervoor vergunningen worden afgegeven voor bewoners en/of werknemers van het stadhuis en de binnenstad. Onderzocht wordt of er in de nabije omgeving nog mogelijkheden zijn om gratis parkeren te faciliteren.

Door de gemeente worden meer plaatsen beschikbaar gesteld voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Het college erkent dat dit een weerslag heeft op de beschikbare ruimte maar ook kansen biedt op een duurzame mobiliteit. Het draagt tevens bij aan de opgave voor het terugdringen van de CO2 uitstoot in de binnenstad.

Ook wordt achteraf betaald parkeren ingevoerd. Dat moet de druk weghalen bij de bezoekers van de binnenstad om binnen een bepaald tijdstip terug te zijn bij het voertuig. De invoering vindt plaats in combinatie met een parkeerverwijssysteem dat het mogelijk maakt sneller een vrije parkeerplaats te vinden.