• Archief BDUmedia

Onderzoek naar veiligheid kruising

NIJKERK Er wordt een extern onderzoek uitgevoerd om te zien of aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn op de kruising van de Torenstraat met de Venestraat.

Wijnand Kooijmans

Het college van burgemeester en wethouders zegt dit in antwoord op vragen van de CDA-fractie in de Nijkerkse gemeenteraad. Aangegeven wordt dat men bekend is met de ervaren onveiligheid en (bijna) ongelukken sinds de kruising is heringericht.

Volgens het college is een gevoel van onveiligheid niet altijd reden een situatie aan te passen zolang er geen ongevallen plaatsvinden. De vormgeving van het kruispunt is gebeurt volgens de geldende richtlijnen. Het gedrag van de weggebruikers veroorzaakt de verkeersonveilige situatie.

Het college is wel van mening dat het goed is om te kijken om het gedrag beter te sturen en welke aanpassingen hieraan kunnen bijdragen. Indien uit het externe onderzoek blijkt dat er aanpassingen mogelijk zijn zegt het college toe deze zo spoedig mogelijk uit te voeren.