• Harry Koelewijn

'Veel belangstelling voor Torenpas'


NIJKERK ,,Er is veel belangstelling voor een nieuw te ontwikkelen Torenpas voor inwoners van de gemeente Nijkerk met een laag inkomen." Dat is de conclusie van het onderzoek dat in opdracht van de Dialooggroep Torenpas is gedaan. Het onderzoek is uitgevoerd door Rijnbrink, in samenwerking met de bibliotheek.

De Torenpas is een manier om allerlei ondersteuningsregelingen voor inwoners toegankelijker te maken dan nu het geval is. Daarbij kan ook samenwerking plaatsvinden tussen lokale ondernemers of andere lokale organisaties die speciale aanbiedingen hebben en zo inwoners meer en makkelijker mee kunnen doen in de samenleving. De pas kan een echt fysieke pas worden of bijvoorbeeld alleen een app, gekoppeld aan een webshop.

DRAAGVLAK In Nederland zijn meerdere gemeenten die zo'n pas hebben, bijvoorbeeld in Den Haag de Ooievaarspas of in Groningen de Stadjerspas. Roel Zuidhof, directeur van de bibliotheek is blij dat het onderwerp op de agenda staat. ,,We hebben in 2016 het voorstel gedaan tijdens de Dialooggroep Leefstijl. Veel deelnemers waren enthousiast over het idee van een gemeenschappelijke pas voor mensen met een laag inkomen. We wilden direct doorpakken, maar het is een behoorlijk ingrijpend traject vooral voor de gemeente Nijkerk en daarvoor was ook eerst onderzoek nodig of er bij deelnemende partijen wel draagvlak zou zijn. Dat blijkt nu gelukkig zo te zijn. Het is een pas die voordelen biedt voor mensen die het hard nodig hebben en waarbij meerdere regelingen kunnen worden gecombineerd. Ook kan lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportschool, bibliotheek, sportvereniging, cursus, of museumbezoek hieraan worden gekoppeld. Wanneer de pas ook voor alle inwoners toegankelijk is, maar dan tegen betaling, is het een mooi middel om veel mensen te stimuleren er gebruik van te maken zonder stigmatisering".

TORENPAS Vanuit het proces Samen aan Zet is vanuit de Dialooggroep Leefstijl het voorstel gekomen om een gemeenschappelijke pas te introduceren voor mensen met een laag inkomen. Dit om het voor mensen mogelijk te maken mee te kunnen doen in de samenleving en de drempels van een laag inkomen te verlagen of weg te halen. Als initiatiefnemer heeft de Dialooggroep Torenpas deze vraag in een opdracht geformuleerd om te verkennen of de invoering van een dergelijke gemeenschappelijke pas van toegevoegde waarde is in de gemeente Nijkerk. De pas is de Torenpas genoemd omdat in de gemeente Nijkerk de mooiste toren van Nijkerk staat.

Om te toetsen of de invoering van een Torenpas draagvlak vindt in de lokale gemeenschap en haalbaar kan zijn, zijn via deskresearch de minimaregelingen binnen het sociaal domein in diverse gemeenten verkend. Ook zijn er lokale stakeholders geïnterviewd. Volgens de dialooggroep is uit de verzamelde gegevens gebleken dat daar voldoende draagvlak voor is. De gemeente Nijkerk gaat de uitkomsten uit het onderzoek nu eerst bekijken.