Vangnet voor mensen die tussen wal en schip vallen

NIJKERK - Er werd geen streep gezet door de bezuiniging op huishoudelijke thuishulp, maar er moeten wel maatregelen komen om mensen die niet kunnen terugvallen op een sociaal netwerk en door die bezuiniging in de problemen komen. Dat was de uitkomst van het raadsdebat over de bezuinigingen op het sociale domein.door Henk BrinkmanEr was over een alternatief voor de bezuiniging stevig overlegd achter de schermen door de verschillende fracties. Marieke Doddema (CU-SGP) diende als resultaat van dat overleg twee amendementen en een motie in om de bezuiniging op de huishoudelijke thuiszorg te verzachten.Volgens de gemeenteraad moet er een vangnet komen voor mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen vanwege het verdwijnen van de huishoudelijke thuiszorg als algemeen toegankelijke voorziening. Mensen zullen in toenemende mate een beroep moeten doen op hun eigen sociale netwerk of meer gaan betalen voor hun huishoudelijke ondersteuning. Maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Mensen met een (zeer) beperkt netwerk en weinig financiële mogelijkheden moeten geholpen worden. Het gemeentebestuur krijgt vanaf 1 januari een half jaar de tijd om voorstellen te doen voor een vangnet. De voorstellen moeten gebaseerd zijn op de zogenoemde 'keukentafelgesprekken' met de huishoudens die nu gebruik maken van huishoudelijke thuiszorg. Die gesprekken moeten volgens de raad ook daadwerkelijk bij mensen thuis worden gevoerd en mogen niet telefonisch worden afgedaan. Het vangnet moet gaan gelden voor mensen met een klein sociaal netwerk, weinig inkomen en hoge zorgkosten. Voorstellen voor dat vangnet moeten voor 30 juni 2015 op tafel worden gelegd. Tot die tijd geldt een overgangstermijn, waarbij mensen nog gebruik kunnen maken van de huidige zorg. Dan moet ook een voorstel op tafel liggen om de mogelijke extra kosten te dekken.