• Archief BDUmedia

Van Reenenpark verrast door parkeerplekken

NIJKERK Bewoners van het Van Reenenpark in Nijkerk zijn verrast door de komst van parkeerplaatsen voor hun raam. Reden voor Annette Imer in de pen te klimmen en het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders te vragen of de parkeerplaatsen op een andere plek kunnen worden aangelegd.

Wijnand Kooijmans

,,We moeten het probleem niet groter maken dan het is", zegt ze. Inmiddels is door de gemeente op één plek aan haar verzoek voldaan. Opzet was oorspronkelijk bij de herinrichting van het Van Reenenpark dat het geheel autovrij zou worden. Er waren echter bewoners die toch graag een plek wilden voor hun tweede auto. Dat maakt een verandering in het parkeerbeleid noodzakelijk. Vooruitlopend op een onderzoek hierna is door het college besloten om in het monumentale deel tijdelijk op het trottoir een aantal vergunninghoudersplaatsen te maken.

VERRAST Dat heeft bewoners verrast, zegt Imer. ,,Vooral omdat tijdens de eerste informatiebijeenkomst hierover niet is gesproken. Waarom komen de parkeerplekken niet voor de deur van de mensen die hun tweede auto toch graag dicht bij huis willen zetten. Er wordt wel geroepen dat het om een tijdelijke maatregel gaat, maar hoe lang is tijdelijk?" Zij heeft daarover haar twijfels.

De bewoners die nu de parkeerplekken voor vergunninghouders voor de deur hebben, zijn daar niet blij mee, heeft Imer te horen gekregen. ,,Je zult maar een bus voor de deur krijgen, daar ben je niet blij mee. Waarom zijn deze vergunningen nodig terwijl op korte afstand zo veel parkeerplekken aanwezig zijn. De mensen waar de plekken nu voor de deur zijn aangewezen, hebben hier duidelijk geen behoefte aan."

OVERLEG Punt van kritiek is dat er met de bewoners die een parkeerplek voor een vergunninghouder voor de deur hebben gekregen geen overleg is gevoerd. Niet door de gemeente, niet door het Platform Binnenstad en niet door de bewonersclub. ,,Dat maakt dat ik in de pen ben geklommen om voor een aantal bewoners op te komen", aldus Annette Imer.

In het nieuwe deel van het park en in het Kerkepad mogen de bewoners de oprit naar hun woningen gebruiken voor het parkeren. In het nieuwe deel van het Van Reenenpark is eveneens 'vergunning parkeren' op de rijbaan mogelijk.