• Henk Brinkman

Van den Tweel erelid NOV en Rob Veltink nieuwe voorzitter

NIJKERK Aftredend NOV-voorzitter Gerard van den Tweel werd maandagavond benoemd tot erelid van de Nijkerkse Ondernemersvereniging NOV. Dat was het eerste besluit van de nieuwe voorzitter Rob Veltink. Als blijk van zijn erelidmaatschap kreeg Van den Tweel een gouden speld uitgereikt.

Henk Brinkman

Het aftreden van Van den Tweel en het kiezen van de nieuwe voorzitter vond plaats tijdens de najaarsvergadering van de ondernemersclub. Veltink prees Gerard van den Tweel voor zijn verdienste voor de Nijkerkse ondernemers. Toen Van den Tweel meer dan tien jaar geleden aantrad als voorzitter telde de vereniging iets meer dan 50 leden. Hij schroefde door zijn niet aflatende enthousiasme dat ledental op tot dik boven de honderd. Daarmee nam ook het belang van de ondernemers in allerlei politieke discussies weer toe.

De Nijkerkse ondernemer Gerard van den Tweel droeg maandag de voorzittershamer van de Nijkerkse Ondernemers Vereniging NOV over aan Rob Veltink. Veltink, franchiseondernemer van supermarkt Jumbo, was de enige kandidaat die door het bestuur was voorgedragen. Vanuit de leden werd geen tegenkandidaat voorgedragen, zodat Veltink kon rekenen op een unaniem besluit hem tot voorzitter te benoemen.

Van den Tweel, die zijn afscheid op 30 maart al aankondigde, zei in zijn afscheidsspeech dat het tijd werd voor vernieuwing. ,,Ik heb er 13 jaar hard aan getrokken. Nu is het tijd dat een nieuwe generatie dit met dezelfde energie en voortvarendheid oppakt." Hij werd gehuldigd en benoemd tot erelid van de vereniging. Hij betrok zijn assistente Liesbeth Hop en ook notulist Jan Pleunis in de huldeblijken die hem ten deel vielen. Ook deze beide beëindigen hun werkzaamheden voor de vereniging.

Ook dankte Van den Tweel de vrijwilligers en zijn medebestuursleden voor de goede samenwerking. Maar ook de besturen van de Hoevelakense Ondernemersvereniging, de bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk, de Stichting Pleinpromotie, het Boerenmaandagcomité en het Nijkerkse gemeentebestuur.

Van den Tweel constateerde dat voor de Nijkerkse ondernemers een fantastische uitgangspositie voor de toekomst is geschapen. Hij noemde de afronding van het project Oosterpoort, de aantrekkende economie, het nieuwe college dat kiest voor ondernemerschap en vernieuwing, de werkgroepen voor de binnenstadsontwikkeling, die bijna klaar zijn met hun werk en de groeiagenda die samen met het gemeentebestuur wordt vormgegeven. ,,Alle seinen staan op groen voor een mooie toekomst."

Hij riep de leden op de kansen te pakken en nauw samen te werken aan een prachtige Nijkerkse binnenstad. ,,Dat zijn vragen die mij nog steeds bezighouden. Ik laat mij straks gaar door u verrassen. We zullen elkaar ongetwijfeld nog tegen komen in die mooie binnenstad. Want onder die mooie toren voel ik me thuis."

Rob Veltink stelde dat hij geen kopie wil worden van zijn voorganger. ,,Dat kan ook niet, want Gerard is uniek." Hij gaf een presentatie van zijn ideeën voor de toekomst. Hij benadrukte dat het bestuur niet alles alleen kan doen. ,,Als ondernemer heeft iedereen passie. Die passie wil ik graag vertalen in positieve actie en gezamenlijke passie om een mooi ondernemersklimaat te scheppen. Dat zal zeker niet ineens gaan gebeuren nu ik voorzitter ben, want het gaat om een cultuurverandering en dat vraagt altijd de nodige tijd." Hij benadrukte dat de inzet van alle leden, maar ook van andere ondernemers nodig is. ,,We moeten het met zijn allen doen. En initiatieven vanuit de leden zijn dan altijd welkom. Het moet niet allemaal van bovenaf uit het bestuur komen, maar juist vanuit de leden." En volgens Veltink moet er ook nauw worden samengewerkt met organisaties als de Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk, landbouworganisatie LTO en met het gemeentebestuur.

foto Rob Veltink krijgt de voorzittershamer van de Nijkerkse Ondernemersvereniging overhandigd van Gerard van den Tweel.