• De cursus Veilig Internet laat mensen de valkuilen zien van internet.

    Bibliotheek Nijkerk

Valkuilen van internet leren herkennen

NIJKERK Nijkerker Ruurd Okkerse heeft voor de bibliotheek de cursus Veilig Internet ontwikkeld om mensen te behoeden voor de valkuilen die het internet soms heeft.

Maranke Pater

Hoe veilig is het internet nou, wat voor soort ellende kan je overkomen en hoe kun je dat voorkomen? Deze en meer vragen kregen de docenten van de cursus Digisterker die eerder bij de bibliotheek werd gegeven. Digisterker docent Ruurd Okkerse besloot een eigen cursus te ontwikkelen zodat mensen wat zekerder over het web konden surfen. Okkerse: ,,Ik heb een cursus van twee dagdelen gemaakt waarin we onder andere wachtwoordengebruik, het inrichten van de computer zodat deze veilig is en 'phishing' behandelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leid ik mensen door de cursus het internet heen."

DISCUSSIE Het belangrijkste wat volgens Okkerse aangewakkerd moet wordt, is de discussie onderling. ,,Het mooiste is het als mensen zelf met voorbeelden komen. Als iemand zegt een mailtje te hebben ontvangen van de bank waarbij gegevens opnieuw ingevuld moeten worden, leren wij vervolgens mensen om deze mailtjes te pareren of er niks mee te doen. De leidraad in de cursus is: 'bij twijfel niet doorklikken'. De grootste valkuil is onwetendheid en argeloosheid. Mensen zijn té goed van vertrouwen, het kan immers toch niet waar zijn dat iemand zomaar iets doet wat niet mag."

NEPWINKELS Voorbeelden van onveilige situaties op internet zijn er volgens Okkerse genoeg: ,,Wat in de afgelopen decemberperiode een hot item was, waren de nepwinkels. Er zijn wel 400 verschillende nep-webwinkels ontmaskerd. Ook gebeurt het regelmatig dat iemand een mailtje krijgt van een buitenlandse prins of een ministerie die geld aan hen willen overmaken omdat jij toevallig de begunstigde van een erfenis bent. We leren mensen om niet in dit soort valkuilen te trappen én hoe ze nepmails en neppagina's kunnen ontdekken."

EERSTE PILOT Er is al een eerste pilot geweest in de bibliotheek. Nicole Boelens, medewerkster van de bibliotheek: ,,De eerste pilot zorgde al voor een mooie interactie tussen cursisten. Mensen durfden hun eigen bloopers te delen." De cursus is primair bedoeld als bewustwording van internetgebruik. ,,De mate van geletterdheid en ervaring is niet altijd een graadmeter. Bij Digisterker zien we vaak laaggeletterden, maar op deze cursus komen verschillende mensen af", aldus Boelens.

DATA De cursus wordt op 1, 11 en 18 februari gegeven. Nieuwe data worden nog gepland. Mensen kunnen zich opgeven via de website www.bibliotheeknijkerk.nl onder activiteiten bij de agenda. De kosten zijn 5 euro. Dit is inclusief koffie en thee en een hand-out.