• Er mag met fluisterbootjes worden gevaren op De Laak.

    Wijnand Kooijmans

Vaarverbod deel De Laak: recreatie meer gespreid

NIJKERK Er was destijds fel verzet binnen de gemeente Nijkerk tegen verbreding van het riviertje De Laak op Nijkerks grondgebied. Dat moest Amersfoort maar op eigen grond doen omdat het vooral een Amersfoorts belang was. Door de komst van de Amersfoortse woonwijk Vathorst is de recreatieve druk op het Hoevelakense bos enorm toegenomen. De Laak biedt nu de mogelijkheid de recreatie meer te spreiden.

Wijnand Kooijmans

Het verbreden van De Laak met enkele meters schoot de gemeenteraad van Nijkerk volledig in het verkeerde keelgat. Er werd gesproken van achterkamertjespolitiek en het verzwijgen van informatie door de toen al vertrokken wethouder Renger Wallet. Volgens de Nijkerkse politiek was er duidelijk afgesproken dat verbreding op Amersfoorts grondgebied zou plaatsvinden. Er werden meerdere raadsvergaderingen aan het onderwerp gewijd. Er kwam in opdracht van Gelders gedeputeerde Co Verdaas zelfs een provinciaal bemiddelaar in de persoon van Leen van der Sar en de provincie Gelderland dreigde Nijkerk de verbreding van De Laak dwingend op te leggen.

KOSTEN Aanleiding dat de verbreding op Nijkerks grondgebied werd voorgesteld was dat de grond in Vathorst in bezit was van projectontwikkelaars en dit de gemeente Amersfoort voor enorme kosten zou plaatsen. Uiteindelijk ging Nijkerk akkoord, zij het onder voorwaarden. Dat heeft bij de realisering van de plannen ook consequenties gehad. Zo mogen er geen boten varen over Nijkerks grondgebied. Dat maakt dat het riviertje, dat de grens vormt tussen de provincies Gelderland en Utrecht, hier twee meter minder breed is. Er is beschoeiing aangebracht. Volgens projectleider Sjaak Nel op dit moment nog niet zo'n fraai gezicht, maar dat verandert op termijn wel door de begroeiing. Varen mag alleen met fluisterboten, kano's en roeiboten. Speedboten zijn verboden. Ook werd als eis gesteld dat er geen klompenpaden op Nijkerks grondgebied mochten worden aangelegd. Nel vindt dat nog steeds spijtig, omdat de benodigde grond al wel was aangekocht. Een klompenpad zou prima aansluiten op de overige klompenpaden in het gebied. Wat Nijkerk niet voor elkaar heeft gekregen is de aanleg van een pad aan de Amersfoortse zijde van de dijk. Het pad op de dijk.

VERBAASD Renger Wallet zegt nu dat het hem ten zeerste heeft bevreemd dat de gemeenteraad van Nijkerk zo verbaasd reageerde. Volgens hem was dat wel degelijk bekend bij de partijen en was de verbreding van De Laak ook opgenomen in het waterhuishoudingsplan van de gemeente Nijkerk. Verbreding van het riviertje is bijvoorbeeld van belang om wateroverlast in Nijkerkerveen te voorkomen. Misschien kan achteraf de vraag worden gesteld of Wallet de enige was die van de overeenkomst van verbreding op Nijkerks grondgebied op de hoogte was. Projectleider Nel weet dat niet. Maar zegt wel dat de gemeenten Nijkerk, Amersfoort en Bunschoten bij vergaderingen altijd met twee wethouders aanwezig waren. ,,Dat geeft wel aan hoe gevoelig het project lag." Met de Doe de Laakdag wordt het project 21 mei voor iedereen toegankelijk.