• De brug over het Nijkerkernauw moet dringend worden gerenoveerd.

    Wijnand Kooijmans

Uitstel renovatie Nijkerkerbrug

NIJKERK De renovatie van de Nijkerkerbrug in de verbindingsweg tussen Nijkerk en de polder Flevoland is opnieuw met een jaar uitgesteld. Volgens Rijkswaterstaat vindt de oplevering pas plaats in het derde kwartaal van 2018.

Wijnand Kooijmans

Het is de tweede keer in korte tijd dat de werkzaamheden worden uitgesteld. Aanvankelijk moest de klus al in 2017 zijn geklaard, mede omdat de brug in slechte staat verkeert. Dat maakte een spoedreparatie al nodig. Tevens is een verbod ingesteld voor zware vrachtwagens om over de brug te rijden. Dit levert vooral problemen op voor de grote transportbedrijven die in Zeewolde zijn gevestigd. Chauffeurs moeten gedwongen omrijden. De brug is vooral voor vrachtverkeer een belangrijke verbinding.

Het uitstel zorgt voor onvrede bij de de provincies Gelderland en Flevoland, maar ook bij de Tweede Kamerfractie van de VVD. Drie Kamerleden van deze partij hebben vragen gesteld aan minister Melanie Schultz van infrastructuur en milieu. Zij willen weten waardoor het uitstel wordt veroorzaakt. Voor de Kamerleden weegt zwaar dat door Rijkswaterstaat met de beide provincies is afgesproken dat de uitvoering van het project in de vorm van een experiment niet tot vertraging zou leiden.Gevraagd wordt wat de consequenties zijn van de vertraging voor de veiligheid, mede gezien de slechte toestand waarin de Nijkerkerbrug verkeert. Ook willen zij weten welke noodvoorzieningen zijn getroffen, wat de consequenties zijn van deze maatregelen en wie voor de kosten opdraait. De drie Kamerleden willen dat de minister voortvarend aan de slag gaat om de werkzaamheden te versnellen zodat de oorspronkelijke belofte alsnog kan worden nagekomen.

VERTRAGING De vertraging wordt mogelijk veroorzaakt omdat gekozen is voor een afwijkende aanbestedingsprocedure binnen het project Doen, gericht op een betere samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen. Overbodige regels worden geschrapt om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Het maakt wel dat het aanbestedingsproject pas in april is gestart. Pas wanneer er één gegadigde is gekozen tijdens de selectieprocedure, gaat de prijs een rol spelen. Verwacht wordt dat in het derde kwartaal van dit jaar bekend wordt aan wie de renovatie wordt gegund. Daardoor kan pas in de laatste maanden van dit jaar met de werkzaamheden worden gestart.

De Nijkerkerbrug over de Nijkerkersluis dateert uit 1962. Sindsdien is de verkeersdrukte aanzienlijk toegenomen. Vooral in Zeewolde hebben zich sindsdien enkele grote transportbedrijven gevestigd met gezamenlijk honderden vrachtwagens. Bij de renovatie moet de schade aan de betonnen aanbruggen aan weerszijden van het beweegbare deel worden hersteld.Gezien de verkeersdrukte is in het verleden gepleit voor de aanleg van een extra brug tussen Nijkerk en Harderwijk. Het doortrekken van rijksweg A30 vanaf Barneveld naar rijksweg A28 werd gezien als een optie, maar gaat vanwege het verlies aan natuur niet door.