• De eerste woningen in het plan Doornsteeg. (Archieffoto, maart 2017).

    Wijnand Kooijmans

Tweede fase nieuwbouwwijk Doornsteeg ter inzage

NIJKERK Nijkerk wil starten met de tweede fase van de nieuwbouwwijk Doornsteeg. Hiervoor wordt vanaf 18 januari tot en met 28 februari het bestemmingsplan ter inzage gelegd. In deze periode heeft iedereen het recht zienswijzen (bezwaren) in te dienen. Daarnaast wordt 6 februari een informatiebijeenkomst gehouden.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om de woongebieden 'De Slagen' en 'De Beekhuizen.' Hierin worden rond de 330 woningen gebouwd. Naast deze woningen komt er een (brede) school en komen er voorzieningen zoals (water)wegen en fiets- en voetpaden. Hiernaast maakt de ontwikkeling van de Dammersbeek tot groenzone (Beektuin) voor waterberging en de aanleg van een recreatieve zone deel uit van deze tweede fase.

Gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt ook het Beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Het totale plan maakt een grootschalige ruimtelijke ingreep mogelijk. Het beeldkwaliteitsplan is nodig om richtlijnen te hebben voor de wijze waarop de woongebieden, de woning en de inrichting van de buitenruimte vorm moet worden gegeven en ingevuld.

De Doornsteeg moet zich ontwikkelen tot een gezins- en kindvriendelijke woonwijk. Daarnaast krijgt het gebied een dorpse uitstraling, onder meer tot het gebruik van baksteen als gevelmateriaal en groene heggen als erfafscheidingen.