• GHB.

    Lex van Lieshout/ANP

Toename drugsgebruik in Nijkerk baart politie zorgen

NIJKERK Er is sprake van toenemend drugsgebruik in de gemeente Nijkerk en dan vooral in de stad Nijkerk zelf. Ook onder de jeugd bestaat grote behoefte aan drugs. Gebruik van drugs- en alcohol is ook vaak oorzaak van huiselijk geweld of overlast.

Wijnand Kooijmans

Dat signaal werd in de beeldvorming van de gemeente Nijkerk afgegeven door teamchef Harrie Wilbrink van de politie Veluwe Vallei Noord. Er werden wel minder hennepkwekerijen aangetroffen. Op een bedrijventerrein werd wel een cocaïne wasserij aangetroffen met 65 kilogram. Ook werd zestig kilogram aangetroffen in kipproducten, omdat iemand toevallig hierin een naald stak.

In Hoevelaken werd een Fransman aangetroffen met 2,6 kilogram amfetaminen. In Nijkerk werd een man uit deze plaats aangehouden met een kilogram cocaïne op zak en een vrouw met een halve kilogram. Wilbrink maakt zich dan ook ernstige zorgen over het drugsgebruik.

INBRAKEN Het aantal woninginbraken is, zo zegt wijkagent Robin Sterk, met 46 procent gedaald. Waren er in 2017 177 inbraken, afgelopen jaar waren dit er 95. In de derde van alle gevallen blijft het bij een poging. Van de inbraken vindt 75 procent in Nijkerk plaats, 15 procent in Hoevelaken en vijf procent in Nijkerkerveen. Vooral de middag en avonduren zijn populair bij inbrekers.

Een groot aantal woninginbraken kon worden opgelost door de aanhouding van een dadergroep welke opereerde in verschillende samenstellingen. Het aantal meldingen bij verdachte situaties neemt toe en aangeraden wordt in zo'n geval 112 te bellen.

AUTO'S Er is sprake geweest van twee overvallen en twee straatroven. Het aantal diefstallen uit auto's is gedaald van 147 naar 128 in 2017. Vooral de parkeerterreinen van Salentein en het Ambt van Nijkerk zijn in trek alsmede recreatieterreinen. De regio rond Nijkerk wordt momenteel geteisterd door een dadergroep uit Utrecht. Dat ze gebruik maken van huurauto's maakt de signalering moeilijker.

Gesignaleerd wordt een toename van geweld. In veel gevallen gaat het om bedreigingen. Alcohol- en drugsgebruik speelt hierbij ook een belangrijke rol. Dit vooral ook bij vormen van huiselijk geweld. Wilbrink ziet een toename van het aantal verwarde personen. Dat kost de politie veel tijd waardoor teams niet elders kunnen worden ingezet. Onder meer als het gaat om vervoer naar een ziekenhuis of de opvang in Ermelo.

JEUGD De overlast van jeugd stijgt. Op dit moment heeft de politie wel een groep jeugd op de korrel in Hoevelaken. De toename is, zo zegt Wilbrink, overigens deels te verklaren door een betere registratie. Bij de jeugd speelt drank- en drugsgebruik ook een grote rol. Wilbrink is bezorgd over de toename van zowel het gebruik als de handel in drugs. Mede omdat het vaak ook gaat om harddrugs. Gebruik en handel in drugs is het grootst in Nijkerk zelf.

De gemeente Nijkerk is interessant voor criminelen, zo moet Wilbrink erkennen. Door de ligging aan en in de nabijheid van drie snelwegen goed bereikbaar. Maar ook door de grote drugsbehoefte. Ingezet wordt verder op de controle van illegale mestlozingen en asbestdumpingen. Ook vindt Wilbrink dat de politie nog te weinig inzicht heeft wat plaats vindt in de leegstaande schuren in het buitengebied.