Toekomst van de Havenkom: 'maak er nooit een jachthaven van'

NIJKERK Het heeft pakweg twintig jaar geduurd om de Oosterpoort te ontwikkelen. Dat project is nu bijna klaar en het resultaat mag er volgens vriend en vijand zijn. Een volgend project is de ontwikkeling van de havenkom nabij het stadhuis. Maar volgens alle betrokkenen - politici, bestuurders, ondernemers - mag dat niet zo'n langdurig bestuurlijk drama worden als de Oosterpoort.

Henk Brinkman

Om dat te voorkomen heeft het gemeentebestuur advies en begeleiding gevraagd van een team van deskundigen dat adviezen geeft om procedures op et gebied van ruimtelijke ordening te vereenvoudigen en te versnellen onder de noemer: ontslakken. Het project is opgezet door de rijksoverheid, maar ook Bouwend Nederland en universiteiten doen eraan mee.

Plaatselijke politici kregen van de adviseurs een demonstratie over een mogelijke ontwikkeling van de havenkom. De bijeenkomst werd gehouden in het gebouw van veevoedercoöperatie ABZ (beter bekend onder de oude naam Arkervaart) aan de Westkadijk. Het gebouw en vooral de grote silo van ABZ werd door politici gezien als een groot obstakel voor een verdere ontwikkeling van de havenkom. Het zou de bouw van appartementen en de mogelijke ontwikkeling van een jachthaven maar in de weg staan.

Tijdens de presentatie schetste stedenbouwkundige Wouter Veldhuis een heel ander beeld. Hij kwam niet onbeslagen ten ijs. Hij vertelde dat er al overleg was geweest met partijen als ABZ, de Lidl, dat sinds kort de Havenaer in eigendom heeft, de familie Van Rootselaar, maar ook met organisaties als Oud Nijkerk en stichting Stadsgezicht Nijkerk.

Veldhuis legde een heel ander accent dan verwacht. ,,Nijkerk is een ondernemende stad en dat mag gezien worden. Hier in het gebied rond de havenkom moet je geen sfeer scheppen van senioren, waar verder niets gebeurt. Nee, Nijkerk is werk. Het is uniek dat hier zo dichtbij de binnenstad nog wordt gestapeld vanuit binnenvaartschepen. Hier wordt hard gewerkt. Bovendien heb ik begrepen dat het hier ook heel goed viswater is. En die silo van ABZ is wellicht een lelijk ding, maar het is wel een Nijkerks lelijk ding. Nijkerkers zouden het gevoel moeten krijgen: dat is ons lelijk ding!" Hij benadrukte dat je van de havenkom vooral geen jachthaven zou moeten maken.

Hij schetste een aantal grote lijnen, waarbij de parkeerplaats naast het stadhuis zou moeten worden verplaatst en de dependance van het stadhuis zou moeten verdwijnen. Met de familie Van Rootselaar zou moeten worden overlegd over aankoop van delen van hun domein, waardoor ruimte zou kunnen ontstaan voor een beperkte woonwijk en het doortrekken van de Bruins Slotlaan of het fietspad van de oude Havenlijn naar de Arkervaart. Ook het stadhuis zou moeten worden verbouwd tot een Huis van de Stad met een publieke functie. En de Lidl zou bij de plannen moeten worden betrokken, gezien het belang van de Havenaer voor de ontwikkeling van de havenkom.

Adviseur Jos Feijtel zei aan het slot, dat deze schets ,,natuurlijk nooit werkelijkheid wordt. Maar durf te fantaseren en leg niet teveel van tevoren vast. Ga aan de slag, maar durf ook tijdens het proces te veranderen."

foto Stedenbouwkundige Wouter Veldhuis schetste in grote lijnen een mogelijke ontwikkeling van de havenkom.