Thuiszorgorganisaties haken af

NIJKERK - Twee belangrijke thuiszorgorganisaties gaan in Nijkerk geen huishoudelijke thuiszorg meer aanbieden. TSN en Tzorg hebben aangegeven geen huishoudelijke thuiszorg te kunnen leveren voor het door de gemeente Nijkerk vastgestelde tarief van 21 euro per uur. TSN heeft inmiddels haar Nijkerkse personeelsleden ontslag aangezegd.

TSN had over dat bedrag ook een rechtszaak aangespannen, maar de organisatie werd door de rechter in het ongelijk gesteld. Volgens de rechter is sprake van een reëel tarief, waarvoor de organisatie ook de facturatie voor zijn rekening zou kunnen nemen.

Bij de inkoop van huishoudelijke thuiszorg is bepaald dat andere aanbieders die wel akkoord gaan met het genoemde uurtarief bereid moeten zijn eventueel personeel over te nemen, als er bij een aanbieder ontslag dreigt. In een overleg hebben de andere aanbieders bereidheid getoond personeel over te nemen, maar zij kunnen nog niet inschatten hoeveel medewerkers zij nodig hebben om de gevraagde zorg te kunnen leveren. Dat komt doordat nog niet inzichtelijk is hoeveel inwoners van Nijkerk gebruik gaan maken van de voorziening voor huishoudelijke zorg.

Inwoners mogen wel zelf kiezen bij welke organisatie zij huishoudelijke zorg willen aanvragen.

BIJEENKOMSTEN Inwoners van Nijkerk kunnen met hun vragen terecht op twee informatiebijeenkomsten op 15 juni. Daar wil de gemeente informatie geven over de huishoudelijke zorg. De bijeenkomsten vinden plaats in woonzorgcentrum De Pol, beter bekend als Zilverschoon. De eerste bijeenkomst is 's middags van 14.30 tot 16.30 uur en de tweede 's avonds van 19 tot 20.30 uur.