• ANP XTRA / ROB ENGELAAR

Terrein voormalige zwembad beveiligd met camera's.

NIJKERK Het terrein van het voormalige zwembad Bad Bloemendal in Nijkerk wordt beveiligd met camera's. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot plaatsing hiervan na een aantal brandjes op het buitenterrein.

Wijnand Kooijmans

Het pand wordt pas in een later stadium overgedragen aan de aannemer voor de sloop. De zwemverenigingen zijn daarnaast in staat gesteld om de nog aanwezige materialen, zoals wedstrijdlijnen, waterpolodoelen ect in veiligheid te brengen. Door Optisport is voor 2.500 euro aan zwembadinventaris opgekocht. Hiervoor moet nog een passende bestemming worden gevonden.

DE SLAG Het terrein van zwembad De Slag wordt nog deze zomer geschikt gemaakt voor tijdelijke huisvesting van het onderwijs. De exploitatie van sporthal De Slag en het sportcafé lopen in de  zomerperiode wel gewoon door.

In een raadsbrief wordt uitvoerig ingegaan rond de discussie welke intern is gevoerd rondom de toegankelijkheid van het nieuwe Jaap van der Krol Bad voor mindervaliden. Bij het opstellen van het ontwerp is ingezet op een functioneel zwembad met een tribune. Hierbij is ook uitgebreid bekeken naar de toegankelijkheid voor alle gebruikers en bezoekers.

OVERLEG Ook is overleg gevoerd met het landelijk bureau toegankelijkheid omdat het college over het internationaal toegankelijkheidssymbool wil beschikken. Hierbij kwamen twee mogelijke oplossingen uit de bus rollen. De eerste was het aanbrengen van een lift met bijbehorende noodzakelijke aanpassingen van de tribune. Dat zou echter een flinke kostenkost betekenen maar ook minder zitplaatsen op de tribune met zich meebrengen.

Gekozen is daarom voor de oplossing om een voldoende breed perron aan te leggen langs de bassins. Vanaf dit perron heeft de toeschouwer zicht op activiteiten in het zwembad. Vanuit een goede dienstverlening worden mensen in een rolstoel begeleid naar de plek op het perron. Voordeel is tevens dat hierdoor de (zit)capaciteit voor zwemmers die deelnemen aan een wedstrijd of afzwemmen wordt vergroot. Inmiddels is het gewenste toegankelijkheids symbool verkregen.

POSITIEF De eerste weken welke het bad inmiddels is geopend worden door het zwembadpersoneel als positief ervaren. Het aantal kinderen dat zwemles neemt stijgt en de verenigingen zijn tevreden. Ook bestaat de indruk dat de meeste vaste bezoekers van zowel Bad Bloemendal als De Slag inmiddels het nieuwe bad weten te vinden. Het aantal bezoekers dat banen of recreatief komt zwemmen geeft dan ook een regelmatige stijging te zien.

Er worden de komende tijd ook nieuwe activiteiten opgezet. In september wordt gestart met Ladies-zwemmen, in dezelfde maand wordt een zwemvierdaagse gehouden door Optisport in samenwerking met de zwemvereniging Flevo. In overleg met Optisport is de speel- en ligweide publiek toegankelijk tijdens de openingstijden van het zwembad. Dat betekent dat zowel met als zonder zwemkaartje gebruik kan worden gemaakt van de ligweide welke inmiddels gereed is. Binnenkort wordt ook het terras geopend.