• Lex van Lieshout / ANP XTRA

Tekort jeugdzorg baart raad Nijkerk de nodige zorgen

NIJKERK Nijkerkse raadsleden maken zich zorgen om het tekort binnen het sociaal domein. Enige jaren kon hieruit geld naar de reserve sociaal domein worden overgeboekt. Over 2017 is er echter een tekort van 1,3 miljoen euro.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de behandeling van de jaarrekening over 2017. In totaliteit heeft Nijkerk goed geboerd, het jaar is afgesloten met een overschot van 225.000 euro. De behandeling moest wel plaatsvinden, verspreid over twee vergaderingen. Dat had alles te maken met het aanvankelijk ontbreken van de benodigde goedkeuring van de accountant. Zonder deze verklaring wilde de raad niet instemmen met de jaarrekening.

JEUGDZORG De tekorten op het sociaal domein zijn vooral een gevolg van de kosten van de jeugdzorg. Partijen willen het liefst vooraf meer inzicht in de te maken kosten. Al beseft Joop van Ruler (CDA) dat dit moeilijk is. Hij vindt het jammer dat wel inzicht ontbreekt als het gaat om de resultaten.

Door een wetswijziging moet Nijkerk winsten op de grondexploitatie vroegtijdig verwerken. In het verleden werd hiermee gewacht tot een project totaal was afgerond. Wethouder Wim Oosterwijk zegt toe dat de raad hierover tussentijds meer geïnformeerd gaat worden. Om de winsten vast te houden tot een project is afgerond gaat de wethouder, maar ook de andere partijen in de raad, te ver.

BANG Van Ruler is bang dat overschotten wellicht in de tussentijd voor andere doeleinden worden gebruikt. Met als gevolg dat een project uiteindelijk met een financieel tekort te maken krijgt. Volgens Oosterwijk wordt er alles aan gedaan dat te voorkomen.

Ook Hans Boer (ChristenUnie/SGP) vindt het jammer dat het zicht op de bestedingen in het sociaal domein ontbreekt. Hij vindt dat er alles aan moet worden gedaan dit beter in de vingers te krijgen. Volgens Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) gebeurt dit ook omdat voor 2018 al 689.000 euro extra is begroot.

LUCHT Volgens Klompenhouwer komt het tekort over 2017 niet ineens uit de lucht vallen. Volgens hem kon bij iedereen bekend zijn dat dit er aan zat te komen. Ook Richard van Hussel (VVD) sluit zich aan bij de raadsleden die meer grip op het sociaal domein willen krijgen. Wel vindt hij dat beter inzichtelijk moet worden gemaakt wat de maatschappelijke effecten zijn van datgeen dat is uitgevoerd.

Over het hoge ziekteverzuim binnen het ambtelijk apparaat maakt Klompenhouwer zich ook zorgen. Hij vindt dat het draagvlak onder de medewerkers moet worden vergroot. Wethouder Mariëlle Broekman kon hem enigszins geruststellen. Waar in 2017 nog sprake was van 7,5 procent ziekteverzuim is dat inmiddels teruggebracht naar 4,5 procent. Ingezet wordt op extra personeel om de werkdruk te verlagen.

Klompenhouwer vindt dat de raad eerder een besluit moet kunnen nemen over de overheveling van gelden uit 2017 wanneer projecten vertraging oplopen.