• Wijnand Kooijmans

Taboe appartementen in stadsboerderij

NIJKERK De voormalige stadsboerderij met voorhuis aan de Venestraat 52 in Nijkerk mag niet worden uitgebreid en verbouwd voor de realisatie van acht appartementen.

Wijnand Kooijmans

Op dit moment wordt het pand, zonder de benodigde vergunning, bewoond door meerdere personen. Tot klachten van overlast, bijvoorbeeld over parkeren, heeft dit niet geleid. Wel wordt momenteel bekeken of handhavend moet worden opgetreden tegen de illegale kamerverhuur.

Volgens het college is de bouw van schuurwoningen op het achter terrein wel passend. De uitstraling van de schuur mag echter daarbij niet verloren gaan. Drie woningen in het gebouw zijn echter te veel, maximaal kunnen twee woningen worden toegestaan. Daarbij moet worden aangetoond dat het parkeren voor de bewoners van deze woningen op eigen terrein kan plaatsvinden.

Het maken van appartementen in het voorste pand met achterliggend deel vindt het college ongewenst. Het pand zelf wordt ongeschikt gevonden voor appartementen. Daarnaast geldt dat, in de visie van het college, het parkeren van de toekomstige bewoners niet goed kan worden opgelost.

De afwijzing maakt dat het college niet ingaat op het verzoek van de eigenaar een stukje snippergroen te mogen kopen van de gemeente. Ook wordt niet ingegaan op het laten vervallen van het huidige voetpand tussen de huisnummers 50 en 52. Het voetpad wordt, zo geeft de aanvrager aan, nauwelijks gebruikt en leidt in principe alleen tot overlast nabij de onderdoorgang van het bejaardentehuis.

Het is nu aan de eigenaar al of niet een definitief verzoek voor de bouw van de appartementen in te dienen bij de gemeente.