Subsidieregeling op de schop

NIJKERK Het systeem van incidentele- en waarderingssubsidies in de gemeente Nijkerk gaat op de schop. Hierbij doet het college van burgemeester en wethouders een groter beroep op de eigen kracht, de verantwoordelijkheid en de deskundigheid van de inwoners en ondernemers van de gemeente Nijkerk.

Wijnand Kooijmans

Eén van de manieren om dit te bereiken is dat de subsidie wordt gekoppeld aan cofinanciering. De initiatiefnemers moeten eerst zelf aan de slag om geld in te zamelen. Bijkomend voordeel vindt het college dat zo bekendheid en actieve betrokkenheid rond een project wordt gecreëerd. De nieuwe aanpak past binnen het coalitieakkoord De Kanteling waarin het gemeentebestuur inzet op meer ruimte voor vernieuwing en creativiteit.

De huidige werkwijze vraagt, zo zegt wethouder Nadya Aboyaakoub, best veel uitzoekwerk voor het ambtelijk apparaat. Door aan het verkrijgen van subsidies een inspanningsverplichting te verbinden ontstaat meer draagvlak onder de inwoners. En maakt tevens duidelijk of een activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd wel of niet leeft. Het gaat dit jaar, zo zegt de wethouder, om een experiment. ,,Nu hadden we bij aanvragen het gevoel dat je zomaar iets doet en daar willen we van af." In de nieuwe opzet wordt een aanvraag geweigerd indien de kosten van de activiteit niet voor tenminste 25 procent uit eigen middelen wordt gedekt. Ook moet duidelijk zijn dat de aanvrager voldoende geld heeft de activiteit ook daadwerkelijk uit te voeren. Het college verplicht zich binnen zes weken te beslissen over een aanvraag.

Aanvragen voor waarderingssubsidies in 2017 moeten voor 15 november van dit jaar worden aangevraagd. Deze termijn is gekozen omdat het college ook de uitkomsten van De Dialoog met de samenleving wil meenemen in de

besluitvorming. Wethouder Aboyaakoub: ,,Dan moeten we niet nu al de zaak dicht gaan timmeren. Tot eind van dit jaar is er nog 14.500 euro aan incidentele- en waarderingssubsidies beschikbaar."