Subsidie voor rijden op groen gas

NIJKERK Het college heeft een subsidieregeling vastgesteld voor rijden op groen gas, meldt de gemeente Nijkerk. Inwoners en bedrijven in de gemeente Nijkerk kunnen subsidie aanvragen voor de aanschaf van een groengasauto of een installatie op Compressed Natural Gas (CNG).

Personen en bedrijven die van plan zijn een groengasauto aan te schaffen, of hun huidige auto te laten ombouwen, kunnen aanspraak maken op de subsidieregeling. Afhankelijk van het type auto kan 1000 of 2000 euro subsidie worden verkregen. Voor een onderneming bedraagt het maximum 18.000 euro. Voor een persoon geldt dat subsidie voor maximaal één auto wordt verstrekt. De subsidieaanvraag moet aan de subsidieregeling 'Rijden op groen gas' voldoen. Een aanvraagformulier staat op de website van de gemeente Nijkerk.

Subsidieverzoeken kunnen tot uiterlijk 31 december dit jaar worden ingediend. Het beschikbare bedrag voor subsidies is 100.000 euro.

Met deze subsidieregeling wil de gemeente schone mobiliteit stimuleren. Groen gas is schoon en bovendien voegt gebruik ervan geen CO2 toe aan de atmosfeer, maar circuleert CO2.

Overige gemeenten in de Regio FoodValley hebben ook een subsidieregeling. Het uitvoeren van de subsidieregeling gaat hand in hand met afspraken die de gemeente in regioverband gaat maken met dealers en importeurs over het beter beschikbaar maken en een betere promotie van groengasauto's.