• Maranke Pater

Streekmannenkoor zoekt leden voor jubileum

NIJKERK Het Christelijk Streekmannenkoor Noord-West Veluwe staat aan de vooravond van het 40-jarige jubileum. Binnenkort starten de eerste repetities van het jubileumjaar.

Maranke Pater

Het Streekmannenkoor bestaat uit 123 leden die van de hele Veluwe komen. Naast Nijkerk komen de meeste leden uit omliggende plaatsen als Putten, Bunschoten-Spakenburg en Amersfoort, maar er zijn ook 'uitschieters' die uit Elst en Warnsveld voor de wekelijkse repetities naar Nijkerk komen. Het koor staat onder leiding van dirigent Martin Mans. Anton Krijkamp is lid van het eerste uur en al jaren penningmeester van het koor. Krijkamp: ,,Ik ben blij dat ik nog steeds deel uitmaak van het koor. Ondanks mijn destijds drukke praktijk zette ik doordeweeks altijd een groot kruis in mijn agenda op de donderdagavond. Die zijn heilig voor mij. Leden van ons koor krijgen een speldje als ze 25 jaar onafgebroken lid zijn geweest. We hebben al heel wat speldjes mogen uitdelen, dus de verbondenheid is groot."

De allereerste repetitie in oktober 1976 hield het koor in de Vredeskerk, maar vanwege de grootte van de groep moesten de leden al snel uitwijken. Krijkamp: ,,Ons allereerste concert was het Oranjeconcert in 1977, aan de vooravond van Koninginnedag. Nog steeds luiden we het Koningsfeest ieder jaar muzikaal in in de Grote Kerk van Nijkerk." Het koor heeft inmiddels diverse LP's en cd's op naam staan. Krijkamp: ,,Ons repertoire is zeer divers van geestelijk, klassiek tot populair, een topper is wel het Hallujakoor uit de Messiah, maar er komen ook moderne liederen langs tijdens een concert. Ieder jaar buigt een speciale commissie binnen het koor zich over nieuwe liederen die we dat jaar gaan zingen. Voor het Jubileumconcert staan er uiteraard al wat bijzondere nummers gepland." Gedurende het jaar treedt het koor zo'n 15 keer op in het hele land. rijkamp: ,,Groot favoriet is optreden in de grootste Protestantse kerk van Nederland in Gouda, de Sint Jan. Dit is een kerk waar echt niet elk koor in het land komt optreden. Het is een keer voorgekomen dat koorleden na een optreden verdwaalden in de stad omdat ze de verkeerde uitgang hadden genomen in de kerk."

Het komende jaar staan concerten in onder andere de Grote Kerk en de Kruiskerk, maar ook weer in de Sint Jan te Gouda, gepland. Op 12 december treden de mannen op met de Jostiband in de Fontein. Traditioneel drukbezochte concerten zijn onder andere het Adventsconcert. Klaas Brouwer, secretaris van het koor: ,,Kerst spreekt mensen aan. Ook ons Passieconcert rond Pasen wordt goed bezocht. Onze dirigent heeft vele contacten waardoor we altijd hoogstaande solisten hebben die ook regelmatig op televisie verschijnen."

Qua ledental behoort het Christelijk Streekmannenkoor Noord-West Veluwe tot de grootste koren in het land en op de Veluwe is het zeker het grootste mannenkoor. Het jongste lid van het koor is 20 en het oudste 84. Er is een grote groep 65-plussers, waardoor de vergrijzing binnen het mannenkoor toeneemt. Brouwer: ,,Het zou een mooie start van ons jubileum zijn als we een groot aantal nieuwe leden krijgen. Natuurlijk hoeven dat niet allemaal jonge mannen te zijn, maar wat vers bloed geeft een nieuwe impuls aan het koor."

Nieuwe leden worden over het algemeen direct opgenomen in de groep, een ervaren lid neemt de nieuwe zanger onder de hoede om hem wegwijs te maken in het koorsysteem. Brouwer: ,,Op een repetitieavond moet je soms snel kunnen schakelen tussen de muziekstukken, dan is het fijn als er iemand naast je staat die je begeleidt." Mannen zijn welkom vanaf iedere leeftijd. Brouwer: ,,Iemand van 16 kan al een bijzondere stem bezitten. Toch hoeven mensen zich als ze zich bij ons koor aanmelden geen auditie te doen. Het belangrijkste is dat nieuwe leden genieten van zingen." Repetities worden vanaf 27 augustus gehouden in de vrijgemaakt Gereformeerde kerk aan de Jan Steenhof op de donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur.

Voor meer informatie:www.streekmannenkoor.nl.

Klaas Brouwer en Anton Krijkamp zijn op zoek naar nieuwe leden voor hun koor.