• De oude luister van Nijkerk aan Zee moet worden hersteld.

    Archief BDUmedia

Strand Nijkerk aan Zee zorgt voor nodige hoofdbrekens

NIJKERK Het verkrijgen van een mooi strand binnen het plan Nijkerk aan Zee kost initiatiefnemer VDB-Recreatie de nodige hoofdbrekens. Vooral tegen het ochtendgloren bivakkeren hier duizenden ganzen die maken dat de nodige vogelpoep achterblijft en het strand een drabbige massa wordt.

Wijnand Kooijmans

Met onder meer de provincie Gelderland vindt overleg plaats om tot een oplossing te komen. Gedacht wordt aan het verjagen van de ganzen zodat ze verkassen naar een ander deel van het gebied. Dat kan door bijvoorbeeld het gebruik van laserstralen in de nachtelijke uren. Hiermee zijn goede ervaringen opgedaan bij Strandparc Nulde. Ook natuurorganisaties geven de voorkeur aan het verjagen, omdat landelijk al veel ganzen worden afgeschoten.

STRAND Tijdens de beeldvorming werd door Victor Dijkshoorn van VDB-Recreatie een toelichting gegeven over de plannen. Ingezet wordt op behoud van de natuurlijke kwaliteiten in het gebied, maar ook mensen te verleiden weer naar het openbare strand te komen. De tendens is de laatste jaren dat het publiek wegblijft, waardoor veel vervuiling is ontstaan. De laatste jaren is geprobeerd deze tendens te veranderen, maar dat blijkt in de praktijk moeilijk zonder te investeren in het gebied.

Voor zowel jong als oud komt er beleefnatuur. Jongeren kunnen hier met bijvoorbeeld de klas of een natuurorganisatie naartoe om te zien wat er leeft en groeit. Daarvoor komt ook de nodige informatie beschikbaar. Door thuis te vertellen, moeten ook de ouders worden verleid in het weekeinde naar dit gebied toe te komen. Het gebied blijft toegankelijk, maar niet het gehele jaar. Ook komt er een vogelkijkhut.

HORECA De horeca wordt in het plan uitgebreid. Het gebouw is nu eigenlijk te klein voor zowel een lunch als een diner, terwijl van alleen een drankje niet kan worden bestaan. Bij mooi weer is nu bijna niet voldoende personeel voorhanden, terwijl op andere momenten er een teveel aan personeel is. Onder meer wordt een serre bijgebouwd.

TROUWLOCATIE De trouwlocatie wordt mobiel, zodat deze na de plechtigheid weer kan worden verplaatst. Het gaat vooral om een idyllische plek te creëren. De camperplek blijft beperkt tot enkele standplaatsen en volgens Dijkshoorn bestaat er geen ambitie hier een soort camping te maken.

SURFEN In verband met de natuur wordt kitesurfen niet toegestaan. Het surfen wordt beperkt tot de zomermaanden. De aanwezige rietkragen worden verboden gebied voor surfers, wat ook door borden aangegeven gaat worden.

Bij Niels Staal (VVD) bestaat de vrees dat het gebied een mooi verblijfsgebied wordt voor vossen die in de nachtelijke uren 'boodschappen' gaan doen onder de weidevogels. Hoe dit kan worden voorkomen wordt nog bekeken. Naar aanleiding van een vraag van Peter Collignon (De Lokale Partij) wordt aangegeven dat voor wijziging van locaties altijd weer bij de raad wordt aangeklopt.

VREES Volgens Dijkshoorn hoeft niet te worden gevreesd voor geluidsoverlast bij bijvoorbeeld trouwerijen in de horeca. Men houdt zich aan de openingsuren, is zijn mening. Ook wordt rekening gehouden met de belangen van de buren waardoor, zo zegt hij, zeker niet tot in de nachtelijke uren uitbundig gefeest gaat worden.